Kurz OBIEE - Oracle Business Intelligence

Tento kurz je určen pro začátečníky, kteří se chtějí v Oracle Business Intelligence rychle posunout z pozice těch, kteří jsou pouhými konzumenty výstupů svých kolegů, do role aktivních tvůrců reportů.

O čem se na kurzu bavíme?

 • Vysvětlíme si základní pojmy, které OBI používá: analýza, panel (dashboard), výzva (prompt).
 • Ukážeme si, jak je možné pracovat s již existujícími reporty a jak je případně upravovat.
 • Především si však vyzkoušíme hlavní funkcionality Oracle BI (filtrace, grafy, kontingenční tabulky, agregace metrik, často používané funkce, zasílání reportů agentem). Také se podíváme na možnosti prokliků mezi reporty (Action Links, Master-Detail Linking) a zbyde i čas na konzultace vašich reportů.

 

 

Termíny kurzu

Na kurz se můžete přihlásit v uvedených termínech. Tyto kurzy také nabízíme pro školení přímo ve firmách – pokud byste tedy chtěli proškolit zaměstnance Vaší firmy přímo u Vás, kontaktujte nás. V takových případech mohou být kurzy dle domluvy jakkoliv upravené.

Listopad

02 - 04. 11. 2021
Kurz OBIEE - Oracle Business Intelligence
3 x 6 hodin
16 900 Kč (bez DPH)
Praha

Téma kurzu

Základní práce s nástrojem

 • Uživatelský přístup do školícího prostředí OBI
 • Uživatelské nastavení (výchozí stránka, jazyk)
 • Představení základních pojmů a navigace v prostředí OBI (Domů, Menu, BI Presentation Catalog, Panel)

Efektivní práce v pozici konzumenta reportů (komponenta OBI Interactive Dashboards)

 • Omezování dat a výběr pohledu na panelu
 • Uložení vlastního přizpůsobení a zařazení reportů mezi oblíbené
 • Funkčnosti v analýzách (zejména nad kontingenční tabulkou: řazení, změna pořadí sloupců, přetažení sloupců)
 • Export PDF/XLS, Tisk

Tvorba vlastních vizualizací (komponenta OBI Answers)

 • Vytvoření analýzy a její základní vizualizační a obsahová modifikace (formátování, úprava vzorců)
 • Omezování a seskupování dat v OBI Answers (Filtrace, kroky výběru, skupiny, vypočítané položky, schránky)
 • Kombinace sestav za použití množinových operátorů
 • Interpretace výsledků pomocí různých typů zobrazení (graf, kontingenční tabulka, dlaždice atd.)
 • Pokročilá interaktivita reportů (Action Framework, Master – Detail Linking)

Publikace vizualizací a jejich distribuce (komponenta OBI Interactive Dashboards a OBi Delivers)

 • Tvorba interaktivních panelů
 • Výzva panelu
 • Stručné seznámení s OBI Delivers – nástroj pro doručení výsledků