Miroslav Lorenc

Absolvoval magisterské a doktorské studium na VŠE, odborně se zaměřuje zejména na podnikové analýzy, technologický management a digitální transformaci společnosti.

Od roku 2005 na VŠE působil na Katedře managementu jako odborný asistent, jako vedoucí Centra digitální transformace, vedoucí Centra informatiky, vedoucí sekce Manažerské informatiky, garantoval nebo vedl řadu výzkumných projektů a předmětů.

V posledních letech se intenzivně věnuje oblasti digitální ekonomiky, Průmyslu 4.0, digitální transformace a souvisejícím tématům. Jako lektor a konzultant působí v řadě firem v rámci oboru aplikované informatiky. 

https://www.linkedin.com/in/miroslavlorenc/