Jazyk R je aktuální jedničkou v oblasti pokročilé analýzy dat.

Chcete-li tedy data vyhodnocovat na nejvyšší úrovni, musíte ho znát.

Úvod do jazyka R - základní informace a souvislosti

Co je třeba nainstalovat, jak fungují balíčky a jak s R-kem celkově začít.

Analýza dat - hledání souvislostí

Jak vám R může pomoci vyznat se ve vašich datech a objevit v nich zajímavé vztahy? Průměr, rozptyl, korelace, základy regrese – co znamenají a jak je využít ve firemní praxi? To vše vás naučíme. A vůbec nemusíte mít rádi statistiku...

Základy programování – funkce, for cykly, podmínky

Někdy existující funkce a příkazy prostě nestačí. Jak si vytvořit takovou funkci nebo příkaz, který bude dělat přesně to, co potřebujete?

Vizualizace dat

Jeden graf vydá za tisíc slov. Jak v R vytvářet reprezentativní grafy, které přesně popíší data a vypíchnou nejdůležitější informace v datech ukryté?

Kombinace jazyka R s Excelem a Power BI

R je nejlepší na statistiku. Power BI je nejlepší na načítání dat z různých zdrojů a jejich propojování a čištění. Excel je nejlepší tabulkový procesor. Tak proč je vzájemně nepropojit a nevzít si to nejlepší z každého z nich?