Power BI on-premises - Report Server

Report Server je prostředí pro publikaci reportů Power BI. 

Používají ho většinou velké firmy, které chtějí sdílet reporty ve vlastním prostředí a ne v cloudu PowerBI.

Na kurzu probíráme zvláštnosti tohoto prostředí - jeho konfiguraci a nastavení, publikaci a sdílení reportů, zvláštní typy reportů pro server a další.

O ostatních kurzech Power BI více tady

VÍCE O NÁPLNI KURZU...
Datum: 24.1.2020
Čas: 09:00 až 15:30
Cena: 4 500 Kč/osoba (5 445 Kč vč. DPH)
Adresa: xPORT Business Accelerator VŠE - Jeseniova 2769/208, 130 00 Praha 3 (mapa)
PŘIHLÁSIT SE NA KURZ

Přihlášení na kurz