Power BI on-premises – Report Server

[vc_row][vc_column width="1/2"][vc_column_text]

Úvod

Prerekvizity a konfigurace Power BI Report Serveru

Licenční politika

Seznámení s nástrojem

Personalizace (branding)

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width="1/2"][vc_column_text] [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/2"][vc_column_text]

Tvorba datových zdrojů

SQL Server

Analysis Services

Soubory – Access, Excel

Vytvoření datasetů

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width="1/2"][vc_column_text] [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/2"][vc_column_text]

Reporty

Tvorba KPI

Upload hotových reportů do RS

Power BI reporty (Power BI Desktop RS)

Mobile reporty (Mobile Report Publisher)

Paginated reporty (Report Builder)

Publikování dlaždic z Paginated reportů do Power BI Services

Výhody a nevýhody jednotlivých řešení .

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width="1/2"][vc_column_text] [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/2"][vc_column_text]

Další

Práce s plánovačem

History snapshots

Zabezpečení

Zapojení do praxe – práce s vlastními daty .

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width="1/2"][vc_column_text] [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Details

Word a PowerPoint prakticky

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Co se naučíme ve Wordu?

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/2"][vc_column_text]

Základ

Vytvoření dokumentu, rychlý pohyb v textu, zápis, úpravy. [/vc_column_text][/vc_column][vc_column width="1/2"][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/2"][vc_column_text]

Styly

Díky stylům můžeme dokumenty bleskově formátovat. A také vytvářet automaticky obsahy.

 • Tvorba stylů
 • Úpravy
 • Vlastní styly
 • Generování obsahů

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width="1/2"][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/2"][vc_column_text]

Číslování a odrážky

Se správně nastavenými číslováním nebo odsazováním odstavců a kapitol jsou dokumenty mnohem strukturovanější a přehlednější.

 • Struktura
 • Klávesové zkratky na přesuny úrovní
 • Nastavení odrážek, čísel, postupné i přerušované číslování

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width="1/2"][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/2"][vc_column_text]

Revize a komentáře

Na dokumentu často spolupracuje více lidí. Jak tento proces zjednodušit?

 • Sledování revizí
 • Režimy zobrazení
 • Komentáře
 • Porovnávání dokumentů

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width="1/2"][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Details

Segmentace zákazníků v Excelu

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="2/3"][vc_column_text]

Proč analyzovat a jak k analýze přistupovat

 • Co je to segmentace a proč ji dělat
 • Co bysme si z analýzy měli odnést
 • Jakým způsobem můžeme a budeme vyhodnocovat data

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width="1/3"][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="2/3"][vc_column_text]

Příprava dat pro segmentaci a samotná segmentace

 • Definice hranic pro určení segmentů
 • Přiřazení segmentů k jednotlivým zákazníkům pomocí funkcí
 • Tvorba kontingenční tabulky s výpočty pro jednotlivé segmenty
 • Grafické znázornění segmentů pomocí Bubble chart

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width="1/3"][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="2/3"][vc_column_text]

Který segment je pro nás klíčový a jak s ním pracovat

 • Analýza klíčového segmentu
 • Jaké značky a produkty si zákazníci nejčastěji kupují

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width="1/3"][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Details

Power BI a vyhodnocování promočních kampaní v ecommerce

[vc_row][vc_column width="1/2"][vc_column_text]

Proč analyzovat a jak k analýze můžeme přistupovat

 • Proč vyhodnocovat promoční aktivity a co je cílem vyhodnocení
 • Co bychom si z analýzy měli odnést
 • Jakým způsobem budeme vyhodnocovat konkrétní kampaň Black Friday

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width="1/2"][vc_column_text] [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/2"][vc_column_text]

Tvorba konkrétních výpočtů a dashboardů v Power BI

 • Příprava dat v Power BI
 • Dashboard s celkovým vyhodnocením kampaně dle základních ukazatelů + srovnání a vyčíslení on-top
 • Dashboard sledující prodejní data promovaného portfolia v kampani + srovnání a vyčíslení on-top
 • Základní výpočet ROI (Return on Investment) pro získání jednoduchého pohledu o ziskovosti kampaně + jak s ROI můžeme pracovat

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width="1/2"][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/2"][vc_column_text]

Vyhodnocení dat

 • Jak číst v datech
 • Vydefinování si návazností mezi čísly a získání celkového pohledu na kampaň
 • Jasné a stručné shrnutí kampaně v bodech
 • Vydefinování si z čeho se poučit, na co dát pozor příště, co udělat stejně
 • Dává smysl v kampani pokračovat?

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width="1/2"][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Power BI – expertní úroveň (dva dny)

[vc_row][vc_column width="1/2"][vc_column_text]

Nastavení prostředí a řízení výkonnosti

 • Předvolby aplikace, které je dobré znát a umět využít
 • Limity aplikace a datového modelu
 • Zvýšení výkonu a snížení paměťové náročnosti reportů
 • Best practices při tvorbě modelu, optimalizace pro větší objemy dat

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width="1/2"][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/2"][vc_column_text]

Pokročilá práce s editorem dotazů

 • Direct query, on-line zdroje a jejich výhody
 • Optimalizace jednotlivých kroků v Query okně
 • Odhalování chyb v dotazech
 • Query funkce pro hromadné načítání dat
 • Query folding – přenesení zátěže na server
 • Parametrizace dotazů
 • Jak na chyby typu Formula.Firewall

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width="1/2"][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/2"][vc_column_text]

Tvorba datových modelů

 • Query vs. DAX z pohledu výkonu a kvality práce
 • Jak nachystat model pro Time intelligence funkce
 • DAX row vs. filter kontext
 • Proč znát křížové filtry
 • DAX a M2N relace
 • Správa většího množství measures
 • Vlastní grafické schéma (JSON file)
 • Tvorba a úpravy vizuálů
 • Data stories v praxi

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width="1/2"][vc_column_text] [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/2"][vc_column_text]

Services – online prostředí Power BI

 • Row-level security
 • Týmová práce přes Power BI
 • Gateway – jak na automatické aktualizace
 • Streamované vizuály
 • Power BI doplňky

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width="1/2"][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Microsoft Teams

[vc_row][vc_column width="1/2"][vc_column_text]

Úvod

 • Lehký úvod do platformy O365 - ekosystém - propojení, sdílení
 • Co je MS Teams a jak nám pomůže
  • Prostředek komunikace (chat, konverzace)
  • Rozdíl oproti mailové komunikaci
  • Náhrada za Skype for Business
  • Prostor pro sdílení dokumentů
  • Mobilní verze

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width="1/2"][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/2"][vc_column_text]

Začátek s MS Teams

 • Kde je získat?
  • Office365
  • Teams zdarma
 • Nastavení MS Teams
  • Vzhled, notifikace, volání, konference
 • Založení prvního teamu
  • Pozvání členů z organizace i mimo
  • Přihlášení členů do týmu – pozvánky, kódy

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width="1/2"][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/2"][vc_column_text]

Spolupráce v MS Teams

 • Konverzace
  • Zmínky konkrétních osob, zmínky o celém teamu
  • Zapojení robotů
 • Schůzky
  • Propojení s MS Outlook
 • Hovory
  • Hlas, video
  • Sdílení plochy, aplikace
 • Soubory
  • Nahrání soboru
  • Spolupráce na dokumentech Office
 • Kanály Teamu
  • K čemu jsou dobré
  • Založení, používání, přehlednost

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width="1/2"][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/2"][vc_column_text]

Karty v MS Teams

 • Popis možných karet
 • Karty pro web, Word, Excel
 • Forms - formuláře
 • Planner – správa úkolů
 • OneNote – správa poznámek
 • PowerBI - reporting
 • MS Flow – procesy mezi jednotlivými aplikacemi

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width="1/2"][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]

Pracovní snídaně: Spolupráce v rámci Office 365

O čem se bude u snídaně mluvit?

 • Zrychlení výměny informací ve firmě
 • Spolupráce na dokumentech v reálném čase
 • Online schůzky a jak díky nim šetřit čas a peníze
 • Řízení projektů a kontrola plnění úkolů
 • Moderní centrum pro týmovou spolupráci
 • Automatizace jednoduchých procesů
 • Dynamické reporty s daty v reálném čase

MS Visio v praxi

[vc_row][vc_column width="1/2"][vc_column_text]

Seznámení s aplikací MS Visio

 • Rozdíly mezi verzemi Standard a Professional
 • Základní vs. vývojářský režim
 • Založení výkresu a jeho správné nastavení
 • Pravítko, mřížka, vodítka
 • Záhlaví a konce stránek
 • Strany popředí a pozadí
 • Šablony

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width="1/2"][vc_column_text] [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/2"][vc_column_text]

Tvorba objektů

 • Pomocí operací
 • S pomocí tužky a dalších nástrojů
 • Tvorba přes průzkumníka výkresu
 • Formátování
 • Práce s texty v objektech

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width="1/2"][vc_column_text] [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/2"][vc_column_text]

Vzorníky, průzkumník výkresu

 • Založení vzorníku
 • Správný postup vkládání objektů do vzorníku
 • Správa již vytvořených vzorníků
 • Týmová práce se vzorníky
 • Vlastní vzorky výplně, čáry a konců čar
 • Styly a předlohy
 • Strany pozadí

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width="1/2"][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/2"][vc_column_text]

Shape data, Shape data sets, Shape data graphics, ShapeSheet

 • Tvorba datových sad
 • Tvorba různých typů vlastností
 • Textové zobrazení vlastností obrazců
 • Podmíněné formáty
 • KPI
 • Objekty
 • Stránky

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width="1/2"][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/2"][vc_column_text]

Další

 • Importy a exporty dat
 • Jednodušší makra
 • Tvorba pokročilých diagramů

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width="1/2"][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Excel training in English (two days in Prague)

 • Pivot Tables
  • How to quickly find useful information in data and show them. We will see not only the basics, but also more advanced tools like slicer, calculated fields or conditional formatting in Pivot Tables.
 • Logical functions and how to use them in your job.
  • Use of IF, AND, OR and their combinations.
 • Table connections (VLOOKUP)
  • VLOOKUP is crucial, you simply can't live without it and we will learn it. And maybe even HLOOKUP, INDEX or MATCH.
 • Text functions
  • Data have to be usually cleaned before use. In these situations you need CONCATENATE, TRIM, LEFT, FIND, SUBSTITUTE...
 • SUMIFS, COUNTIFS
  • Did you know, that SUMIFS and COUNTIFS are in top 5 most practical Excel functions? And can you use them in more advanced combinations?
 • Date functions
  • Working with calendar in Excel can be complicated, or simple. You just have to be familiar with MONTH, YEAR, WEEKDAY, EDATE or NETWORKDAYS.
 • Conditional formatting
  • Correct result is not enough. It has to be presented nicely and clearly, so as everyone can find the information quickly. I mean conditional formatting is irreplaceable.
 • Macros
  • We will show how to record macro and how to simply modify it.
 • Power Query
  • Power Query is still quite new, but very useful tool. It can be used for connection to external files or other sources - so as no repeating copy - paste is needed anymore.
 • Keyboard shortcuts
  • You need correct tables. But if you need them quickly, you will appreciate keyboard shortcuts pretty much.