Pomoc pri spracovaní a analýze obchodných dát

Ak ste manažér alebo analytik, pravdepodobne občas dostanete rozsiahle, neprehľadné dáta, a potrebujete z nich dostať presné, stručné, elegantné výstupy – tabuľky alebo grafy.

V takej situácii nám môžete zavolať. My to urobíme za Vás a ak budete chcieť, ešte Vás to naučíme – aby ste nabudúce zvládli všetko sami.

Zameriavame sa predovšetkým na tieto procesy

  • Zlučovanie dát z viacerých “nezlučiteľných” zdrojov
  • Čistenie dát (odstraňovanie chýb, duplicít, nejasností…)
  • Spracovanie a vyhodnocovanie dát z podnikových ERP (SAP, Helios…)
  • Tvorba zrozumiteľných grafov, tabuliek a prezentácií s výsledkami

Pomáhame spracovávať reporty vo výrobe, nákupe, marketingu, v účtovníctve.

Čo sme v poslednom čase napríklad robili?

  • Vytvorili sme aplikáciu pre automatické zlučovanie mzdových tabuliek z rôznych oddelení veľkej firmy
  • Prepojili sme sadu databáz týkajúcich sa preškolenia zamestnancov tak, aby bolo možné identifikovať zamestnancov, ktorí povinným školením neprešli
  • Vytvorili sme aplikáciu pre automatizovanú prípravu reportov hlásenia pre úrady
  • Navrhli a vytvorili sme systém vzájomného účtovania a úrokovania pôžičiek dcérskych pobočiek jednej firmy

Potrebujete dáta spracovať do zajtra? Zavolajte a uvidíme, čo sa s tým dá robiť. Menšie úlohy môžeme riešiť cez emaily, telefóny alebo vzdialené plochy. Väčšie úlohy radi zájdeme vyriešiť k Vám do firmy.

Rádi pracujeme dlhodobo.

[contentblock id=2 img=gcb.png]

Konzultace Excelu