S tímto tématem se setkáte na našich kurzech ExcelTown.
Aktuálně: kurzy můžete absolvovat jak online, tak prezenčně.

Tento článok je o tom, ako porovnať dva zoznamy a nájsť, v ktorých konkrétnych položkách sa odlišujú – teda ktoré položky sú v jednom zozname, ale nie v druhom.

Príklad

Mám dva stĺpce s hodnotami. Potrebujem zistiť, ktoré hodnoty sú v jednej tabuľke, ale nie sú v druhej.

Napr. v prvej tabuľke mám zoznam zákazníkov, v druhej potom zoznam zákazníkov, ktorým som poslal vianočné želanie. A potrebujem zistiť, ktorým zákazníkom som želanie ešte neposlal.

Zjednodušene – v stĺpci A potrebujem identifikovať Beátu a Danu, pretože tie nie sú v stĺpci D.

původní tabulka

Toto porovnanie je možné urobiť rôznymi spôsobmi. Na tejto stránke si ukážeme dva z nich – jeden využíva funkciu SVYHLEDAT / VLOOKUP a druhý funkciu COUNTIFS.

Návod s funkciou VLOOKUP

Asi najľahší spôsob je, že v stĺpci B zapíšeme vzorec, ktorým sa pokúsime nájsť hodnoty zo stĺpca A v stĺpci D.

  • =SVYHLEDAT(A:A;D:D;1;0)

první svyhledat

Vzorec potom roztiahneme. U položiek, ktoré sú v A, ale nie sú v D, sa objaví chyba – nenalezeno. To sú teda tie, kde sa zoznamy líšia.
Toto riešenie je funkčné, ale nie elegantné. Lepší výsledok dostaneme, ak funkciu SVYHLEDAT obalíme funkciami KDYŽ (IF) a JE.CHYBHODN (ISERROR).

  • =KDYŽ(JE.CHYBHODN(SVYHLEDAT(A:A;D:D;1;0));”tomu sme želanie ešte neodoslali”;”ok”)

druha svyhledat

Návod s funkciou COUNTIFS

Na túto úlohu môžeme ísť logicky aj tak, že sa pokúsime spočítať, koľkokrát sa ktorá hodnota zo stĺpca A vyskytuje v stĺpci D, a posúdime, či je tam raz alebo sa tam nenachádza.

Vzorec potom bude vypadať buď takto (nuly znamenajú, že v tomto sa položky líšia):

  • =COUNTIFS(D:D;A:A)

první countifs

alebo elegantnejšie, takto:

  • =KDYŽ(COUNTIFS(D:D;A:A);”ok”;”tomuto sme želanie ešte neposlali”)

druha countifs

S tímto tématem se setkáte na našich kurzech ExcelTown.
Aktuálně: kurzy můžete absolvovat jak online, tak prezenčně.

Pridaj komentár

Your email address will not be published.

*

clear formPost comment