Tento článok je o tom, ako sa v Exceli umocňuje a odmocňuje.

Pre mocninu aj odmocninu použijeme rovnakú funkciu POWER, ktorá sa volá rovnako česky aj anglicky.

Mocnina

Ak chcem zrátať napr. dve na štvrtú, je syntax takto:

  • =POWER(2;4)

a výsledok:

  • 16

Odmocnina

Ak chcem zrátať napr. druhú odmocninu zo šestnástich, syntax je takto:

  • =POWER(16;1/2)

a výsledok:

  • 4

Je teda nutné si uvedomiť, že napr. tretia odmocnina z dvadsiatich je rovnaké číslo ako dvadsať na 1/3.

Ak chceme zrátať druhú odmocninu, je možné použiť aj funkciu SQRT. Tá má iba jeden parameter – číslo, ktoré odmocňujú. Napr.:

  • =SQRT(16)

vyjde:

  • 4

Rovnako ako by vyšlo:

  • =POWER(16;1/2)

Pre mocniny môžem miesto funkcie POWER tiež používať "striešku" - zápis dve na štvrtú by potom vypadal takto:

  • =2^4

Druhá odmocnina zo šestnástich by sa logicky zapísala tiež takto:

  • =16^1/4

2 Comments

Pridaj komentár

Your email address will not be published.

*

clear formPost comment