S tímto tématem se setkáte na našich kurzech ExcelTown.
Aktuálně: kurzy můžete absolvovat jak online, tak prezenčně.

Tento článok je o tom, ako podmieneným formátovaním formátovať inú bunku než je tá, podľa ktorej hodnoty sa formátuje.

Príklad

V našom príklade si ukážeme, ako v tejto tabuľke:

původní tabulka

Farebne zvýrazniť všetky riadky obsahujúce zamestnancov z oddelenia IT. Nebude nám ale stačiť zvýrazniť hodnoty v stĺpci B, chceme totiž podľa stĺpca B zafarbiť celú tabuľku. Výsledok bude vypadať:

hotová tabulka

Návod

Označím bunky, ktoré sa majú podmienene formátovať. V našom prípade teda celú tabuľku. 

Prejdeme na Domů / Podmíněné formátování / Nové pravidlo.

nové pravidlo

Vyberieme “Určit buňky k formátování pomocí vzorce”  a zapíšeme logické tvrdenie, pri ktorého splnení sa formát použije.

screen

V našom prípade to bude:

  • =$B1=”IT”

Môžeme si to predstaviť tak, že pravidlo vlastne vytvárame pre ľavú hornú bunku z výberu, do ostatných sa prenesie.

$B1 zadávame preto, že prvá bunka z výberu bude farebná, ak sa B1 bude rovnať “IT”. Na ďalšie riadky sa to posúva tak, že napr. A2 si pravidlo berie z B2, avšak medzi stĺpcami to takto neplatí – všetky (oba) stĺpce sa hodnotia podľa stĺpca B. Preto je tu absolútnym odkazom zafixovaný len stĺpec, nie riadok.

Potom už len stačí vybrať, aký formát sa má používať.

formát

A tabuľka je naformátovaná.

hotová tabulka

S tímto tématem se setkáte na našich kurzech ExcelTown.
Aktuálně: kurzy můžete absolvovat jak online, tak prezenčně.