Design informací 1 - Principy grafického návrhu reportů a dashboardů

Školení je určeno pro:

  • pracovníky controllingu a financí zodpovědné za tvorbu reportů,
  • vývojáře reportů a dashboardů z oddělení IT a Business Intelligence,
  • datové analytiky marketingu, obchodu, logistiky nebo back-office.

Na toto školení můžete navázat tímto pokračováním.

Termíny kurzu

Na kurz se můžete přihlásit v uvedených termínech. Tyto kurzy také nabízíme pro školení přímo ve firmách – pokud byste tedy chtěli proškolit zaměstnance Vaší firmy přímo u Vás, kontaktujte nás. V takových případech mohou být kurzy dle domluvy jakkoliv upravené.

Únor

02 - 03. 02. 2021
Design informací 1 - Principy grafického návrhu reportů a dashboardů
7 hodin
6 000 Kč (bez DPH)
Praha + online

Téma kurzu

Jak uvažují uživatelé reportu a jak to aplikovat při tvorbě reportů

  • důvody proč se zabývat designem informací, jeho historie a vývoj
  • základy kognitivní psychologie ve vztahu k reportingu a analýze dat
  • aplikace základů kognitivní psychologie při návrhu reportů a dashboardů

Jak navrhovat reporty s důrazem na uživatelskou zkušenost

  • výběr a design tabulek a grafů
  • ergonomie reportů a dashboardů
  • postup při návrhu a implementaci reportů a dashboardů