Pokročilé SQL (jeden den)

Aktuálně: Tento kurz je možné absolvovat jak online, tak prezenčně v naší učebně.

Nemůžete analyzovat data, když neznáte SQL.

Kurz je vhodný pro absolventy našeho úvodního kurzu SQL.

A také celkově pro ty, kdo již nějaké základy SQL ovládají, ale pořád nemají pocit, že ho plně využívají.

Téma kurzu

Pokročilejší postupy pro práci s daty

 • některé pokročilé funkce pro transformace textových, číselných i datumových atributů (např. DATEDIFF, COALESCE, podmínky IFF a CASE, funkce řešící regulární výrazy),
 • rekurzívní a hierarchické dotazy na příkladu organizační struktury,
 • pivotování tabulky
 • WINDOW funkce užitečné pro pokročilejší analýzy dat
 • výpočty po skupinách dat bez použití group by (funkce PARTITION)
  • např. kolik procent z celkových prodejů tvoří prodeje za určité datum / produkt / pobočku / …  
  • nebo kolik procent prodejů tvoří konkrétní objednávka / produkt / … na celkovém prodeji za daný den / pobočku / …

Tipy pro zkvalitnění Vašich dat

 • jak zkonvertovat data ve formátu JSON do tabulky a naopak
 • jak zajistit referenční integritu, abyste si omylem nesmazali data

Příklady z praxe

Vyzkoušíme si některý z konkrétních příkladů z reálného byznysu, protože jedině na komplexnějším dotazu si jazyk nejlépe osvojíte:

 • Doplníme si kurzovník ČNB o chybějící víkendová data
 • Budeme sledovat měnící se ceny produktů v čase
 • Spočteme si, jak se ve skladu mění stavy zásob v jednotlivých dnech podle pohybů na skladě
 • RFM analýza zákazníků:  jak si připravit data pro segmentaci zákazníků podle doby od jejich posledního nákupu, četnosti nákupů a útraty

V jakém prostředí budeme pracovat

Pracujeme s technologií MS SQL Server

Lektor

Tenhle kurz nejčastěji učí Lucie Šperková.