Kurz SQL prakticky (jeden den)

SQL je univerzální databázový jazyk pro zpracování dat a jejich analýzu.

V tomto kurzu se seznámíte se základy SQL syntaxe, která vám pomůže při hledání odpovědí na vaše businessové otázky. Zvládnete se do databáze dotázat, případně vytvořit nové vlastní tabulky.

Na jednoduché cvičné databázi se naučíte základní zápis SQL pro manipulaci s daty v prostředí MSSQL, který je ale snadno přenositelný do jakéhokoliv relačního databázového systému.

Zároveň pochopíte principy práce s relačními databázemi a seznámíte se s pojmy jako „entita“, „atribut“, „relace“, „primární“ nebo„cizí klíč“.

Kurz je určen pro každého, kdo potřebuje pracovat s většími databázemi - v marketingu, logistice, výrobě i jiných oblastech.

Termíny kurzu

Na kurz se můžete přihlásit v uvedených termínech. Tyto kurzy také nabízíme pro školení přímo ve firmách – pokud byste tedy chtěli proškolit zaměstnance Vaší firmy přímo u Vás, kontaktujte nás. V takových případech mohou být kurzy dle domluvy jakkoliv upravené.

Listopad

10. 11. 2020
Kurz SQL prakticky (jeden den)
6 hodin
4 000 Kč (bez DPH)
Praha

Téma kurzu

Základní dotazy

 • Psát základní dotazovací strukturu dotazu pomocí SELECT a FROM
 • Řadit výsledky vašeho dotazu a získávat unikátní hodnoty
 • Používat logické podmínky pro filtrování potřebných řádků v rámci klauzule WHERE

Práce s databází a výpočty

 • Používat aritmetické výrazy a agregovat data (SUM, MIN, MAX, AVG, COUNT)
 • Spojovat dvě a více tabulek pomocí klauzule JOIN na základě jejich vazeb, když je potřeba vrátit data nacházející se ve více tabulkách
 • Slučovat data aplikací množinových operací jako je UNION

A něco navíc

 • Používat komentáře, synonyma pro tabulky a sloupce pro lepší srozumitelnost vašeho kódu
 • Měnit datové typy sloupců pomocí funkce CAST
 • Vytvořit novou tabulku, smazat tabulku, změnit její záznamy či strukturu
 • Využít SQL jako zdroj pro Power BI
 • A spoustu dalšího...