Kurz Excel pro maminky s hlídáním dětí (dvě dopoledne)

Tento kurz je určen především pro maminky na mateřské dovolené, které by se chtěly vzdělávat nebo si osvěžit znalosti Excelu před nástupem do práce.

Kurz bude probíhat v rodinném centru Rybička, kde pro Vás máme zajištěné hlídání Vašich nejmenších zdarma. Je zde k dispozici učebna pro samotnou výuku a herna pro děti.

Hlídání je zajištěno hlídacími tetami z rodinného centra Rybička.

Na tomto kurzu se za dvě dopoledne naučíte základní postupy vhodné pro mírně pokročilé uživatele. Je vhodný například pro účetní, pracovníky z HR, asistentky, techniky. 

Po jeho absolvování by Vás v Excelu nemělo nic zásadního zaskočit.

Věnujeme se např.:

  • Funkcím SVYHLEDAT, KDYŽ, COUNTIFS...
  • Kontingenčním tabulkám
  • Práci s texty a s datumy
  • Hledání a odstraňování chyb

Stejná témata se probírají i na kurzu Jednodenní Excel prakticky.

 

Téma kurzu

Kontingenční tabulky

Abyste ve velkých tabulkách rychle našli informace, které hledáte, a přehledně je zobrazili.

Naučíme se kontingenční tabulky vytvářet, pracovat s jejich datovými zdroji, seskupovat v nich, dopočítávat hodnoty, pracovat s procenty, s přírůstky a spoustu dalšího.

 

Propojování tabulek (SVYHLEDAT)

Protože bez dobře zvládnuté funkce SVYHLEDAT, která propojuje tabulky, se v Excelu fungovat nedá. 

Funkci SVYHLEDAT si ukážeme od začátku, ale také se naučíme ji kombinovat s dalšími funkcemi nebo používat ji v situacích, kdy se hodnoty v porovnávaných tabulkách přesně neshodují.

KDYŽ, SUMIFS, COUNTIFS

Abyste v tabulkách zvládli i trochu komplikovanější situace - rozhodování, vysčítávání, porovnávání.

Uživatel Excelu nemusí umět velké množství funkcí, ale ty důležité musí umět do hloubky.

  

Power Query (Načíst a transformovat)

Super nástroj, velmi uživatelsky přívětivý. Řeší snadné propojování mezi tabulkami a hladké čištění dat. Hodí se (nejen) v situacích, kdy zpracováváte data z různých aplikací - z účetních, logistických a dalších softwarů.

Úpravy textů a práce s kalendářními daty

Hodnoty, která zpracováváte, je často třeba vyčistit. K tomu jsou dobré funkce jako CONCATENATE, PROČISTIT, ZLEVA, NAJÍT, NAHRADIT, rozdělování do sloupců... Pro práci s časem a s kalendářními daty zase oceníte jiné funkce - třeba EDATE, DENTÝDNE, NETWORKDAYS nebo DNES.

Výsledek obrázku pro concatenate vyuka-excelu

Podmíněné formátování

Nestačí mít správná čísla. Je třeba je také umět zobrazit tak, aby se v nich každý snadno zorientoval. V tom je podmíněné formátování nezastupitelné.

Výsledek obrázku pro podmíněné formátování vyuka-excelu