Tento kurz je určen především pro maminky na mateřské dovolené, které by se chtěly vzdělávat nebo si osvěžit znalosti Excelu před nástupem do práce.

Kurz bude probíhat v rodinném centru Rybička, kde pro Vás máme zajištěné hlídání Vašich nejmenších zdarma. Je zde k dispozici učebna pro samotnou výuku a herna pro děti.

Hlídání je zajištěno hlídacími tetami z rodinného centra Rybička.

Na tomto kurzu se za dvě dopoledne naučíte základní postupy vhodné pro mírně pokročilé uživatele. Je vhodný například pro účetní, pracovníky z HR, asistentky, techniky. 

Po jeho absolvování by Vás v Excelu nemělo nic zásadního zaskočit.

Věnujeme se např.:

  • Funkcím SVYHLEDAT, KDYŽ, COUNTIFS...
  • Kontingenčním tabulkám
  • Práci s texty a s datumy
  • Hledání a odstraňování chyb

Stejná témata se probírají i na kurzu Jednodenní Excel prakticky.

 

Téma kurzu

Kontingenční tabulky

Abyste ve velkých tabulkách rychle našli informace, které hledáte, a přehledně je zobrazili.

Naučíme se kontingenční tabulky vytvářet, pracovat s jejich datovými zdroji, seskupovat v nich, dopočítávat hodnoty, pracovat s procenty, s přírůstky a spoustu dalšího.

 

Propojování tabulek (SVYHLEDAT)

Protože bez dobře zvládnuté funkce SVYHLEDAT, která propojuje tabulky, se v Excelu fungovat nedá. 

Funkci SVYHLEDAT si ukážeme od začátku, ale také se naučíme ji kombinovat s dalšími funkcemi nebo používat ji v situacích, kdy se hodnoty v porovnávaných tabulkách přesně neshodují.

KDYŽ, SUMIFS, COUNTIFS

Abyste v tabulkách zvládli i trochu komplikovanější situace – rozhodování, vysčítávání, porovnávání.

Uživatel Excelu nemusí umět velké množství funkcí, ale ty důležité musí umět do hloubky.

  

Power Query (Načíst a transformovat)

Super nástroj, velmi uživatelsky přívětivý. Řeší snadné propojování mezi tabulkami a hladké čištění dat. Hodí se (nejen) v situacích, kdy zpracováváte data z různých aplikací – z účetních, logistických a dalších softwarů.

 

Úpravy textů a práce s kalendářními daty

Hodnoty, která zpracováváte, je často třeba vyčistit. K tomu jsou dobré funkce jako CONCATENATE, PROČISTIT, ZLEVA, NAJÍT, NAHRADIT, rozdělování do sloupců… Pro práci s časem a s kalendářními daty zase oceníte jiné funkce – třeba EDATE, DENTÝDNE, NETWORKDAYS nebo DNES.

Výsledek obrázku pro concatenate vyuka-excelu

 

Podmíněné formátování

Nestačí mít správná čísla. Je třeba je také umět zobrazit tak, aby se v nich každý snadno zorientoval. V tom je podmíněné formátování nezastupitelné.

Výsledek obrázku pro podmíněné formátování vyuka-excelu