Proč se posunout na pokročilejší úroveň s AI nástroji?

 • Pokročilé techniky a postupy umožňují využívat AI mnohem efektivněji a kreativněji ve vašich projektech a pracovních procesech.
 • Získání hlubších znalostí o možnostech AI nástrojů vám umožní objevit nové způsoby, jak zvýšit produktivitu, inovovat a automatizovat úkoly.
 • Personalizace a optimalizace výstupů z ChatGPT pro specifické účely vede k lepším výsledkům a ušetření času.

Obsah kurzu

 • Pokročilé principy fungování ChatGPT: Prohloubení znalostí o architektuře a zásadách, na kterých ChatGPT funguje.
 • Vytváření složitých promptů: Techniky pro formulování promptů, které vám umožní získat přesné a relevantní odpovědi.
 • Personalizace a ladění výstupů: Jak přizpůsobit odpovědi ChatGPT vašim specifickým potřebám a optimalizovat kvalitu výstupů.
 • Využití pokročilých funkcí a pluginů: Prozkoumání rozšířených možností ChatGPT, včetně práce s pluginy a integrace s externími daty.
 • Bezpečnost a etické aspekty: Důraz na bezpečné a etické využívání ChatGPT v souladu s aktuálními pravidly a normami.
 • Praktické UseCase, tvorba vlastního GPT, nejzajímavější GPT a jak je používat.
  Další praktické AI nástroje: videa, převod hlasu na strukturovaný text, zápisy ze schůzek, prezentace, nástroje pro právní rešerše, nástroje pro výzkum, analýza dat, komunikace s vašimi dokumenty apod.

Jak kurz probíhá

 • Kurz probíhá online v reálném čase, nejedná se o žádné předtočené video.
 • Kurz je interaktivní, takže se uvidíme, uslyšíme a můžeme spolu komunikovat.
 • Kurzy probíhají v malých skupinách do patnácti účastníků, takže poskytují dostatečný a bezpečný prostor pro vaše individuální dotazy.
 • Používám platformu Microsoft Teams, která umožňuje jednoduché připojení i v internetovém prohlížeči. Vše co potřebujete je tedy počítač s připojením k internetu, volitelně kamera a mikrofon, abyste se mnou mohli komunikovat a pokládat dotazy.
 • Po skončení kurzu dostanete záznam pro osobní využití.

Bonusy, které získáte

 • Praktický manuál „Jak využít ChatGPT pro zrychlení každodenní práce“ se spoustou konkrétních příkladů z praxe, plus E-Book 42 promptů Advanced Data Analysis
 • Přístup k pokročilým materiálům a příručkám pro hlubší pochopení a využívání ChatGPT.
 • Etické desatero práce s umělou inteligencí a další podklady a návody
 • Rozsáhlou knihovnu promptů
 • Odkazy na další zajímavé nástroje
 • Video záznam kurzu
 • Prezentaci z kurzu v pdf

Téma kurzu