Kurz je určen pro všechny, kteří jakýmkoliv způsobem zpracovávají data z oblasti e-commerce a současně se zajímají o chování svých zákazníků, což je v poslední době žhavé téma.

Na kurzu si řekneme, co je to vlastně zákaznická segmentace, k čemu slouží a proč je dobré ji dělat. Následně si takovou segmentaci sami vytvoříme pomocí několika funkcí a nástrojů, které nám Excel nabízí. Abychom nezůstali jen u toho, ukážeme si na vybraném segmentu, jak s daty pracovat dál, např. pokud budeme chtít budovat loajalitu zákazníka.

Téma kurzu

Proč analyzovat a jak k analýze přistupovat

  • Co je to segmentace a proč ji dělat
  • Co bysme si z analýzy měli odnést
  • Jakým způsobem můžeme a budeme vyhodnocovat data

Příprava dat pro segmentaci a samotná segmentace

  • Definice hranic pro určení segmentů
  • Přiřazení segmentů k jednotlivým zákazníkům pomocí funkcí
  • Tvorba kontingenční tabulky s výpočty pro jednotlivé segmenty
  • Grafické znázornění segmentů pomocí Bubble chart

Který segment je pro nás klíčový a jak s ním pracovat

  • Analýza klíčového segmentu
  • Jaké značky a produkty si zákazníci nejčastěji kupují