Chcete se opravdu vyznat v datech, které máte ve firmě k dispozici?

Chcete v datech vidět nejen čísla, ale i vztahy, vlivy, závislosti?

Chcete ztratit odpor ke statistice, a zjistit, že to není zase tak složité?

Chcete vědět, jaký způsob vyhodnocení dat vybrat, jak analýzu provést a jak správně rozumět výsledkům?

Přijďte.

Téma kurzu

Kurz je určen pro každého, kdo s daty běžně pracuje a rád by jim rozuměl lépe. Je zaměřen především na ty, kdo si ze školy pamatují ze statistiky možná sem tam nějaký vzoreček, ale tentokrát by se rádi posunuli od vzorečků k využití statistiky ve skutečné firemní praxi.

Základy statistiky

Průměr, medián, směrodatná odchylka… jak se ještě jinak dají popsat data, co tyto hodnoty skutečně znamenají a jak se k nim dostat pomocí Excelu?

Korelace

Víte, že spolu silně koreluje spotřeba čokolády na obyvatele a počet nositelů Nobelovy ceny na obyvatele v jednotlivých zemích? Ukážeme si, že korelace není totéž kauzalita, a vysvětlíme si, jak ji interpretovat správně. Zjistíme i, jak ověřit, zda je korelace skutečně statisticky významná, nebo zda máme jen co dočinění s náhodou.

Regrese a prognózování

Regresní analýza nám umožňuje pochopit vztah mezi různými proměnnými, odhalit, jak se vzájemně ovlivňují, a určit, co můžeme očekávat do budoucna. Ukážeme si proto, jak provést a interpretovat regresi v Excelu i jak dělat prognózy.

Testování hypotéz

Často máme o našich datech různé hypotézy a domněnky. Například že jedno oddělení je výkonnější než druhé. Jak ale statisticky prokázat nebo vyvrátit tyto hypotézy a jak odlišit vliv náhody od skutečných, systematických rozdílů? I to lze v Excelu snadno provést.

Grafy

Jeden graf vydá za tisíc slov. Proto si na závěr ukážeme, jak v Excelu tvořit základní i pokročilé grafy.