Základy statistiky v Excelu (nejen) pro manažery

Chcete se opravdu vyznat v datech, které máte ve firmě k dispozici?

Chcete v datech vidět nejen čísla, ale i vztahy, vlivy, závislosti?

Chcete ztratit odpor ke statistice, a zjistit, že to není zase tak složité?

Chcete vědět, jaký způsob vyhodnocení dat vybrat, jak analýzu provést a jak správně rozumět výsledkům?

Přijďte.

Termíny kurzu

Tento kurz bohužel nemá aktuálně vypsané termíny. Je však možné uspořádat ho na zakázku pro Vaši firmu.

Téma kurzu

Kurz je určen pro každého, kdo s daty běžně pracuje a rád by jim rozuměl lépe. Je zaměřen především na ty, kdo si ze školy pamatují ze statistiky možná sem tam nějaký vzoreček, ale tentokrát by se rádi posunuli od vzorečků k využití statistiky ve skutečné firemní praxi.

Základy statistiky

Průměr, medián, směrodatná odchylka… jak se ještě jinak dají popsat data, co tyto hodnoty skutečně znamenají a jak se k nim dostat pomocí Excelu?

Korelace

Víte, že spolu silně koreluje spotřeba čokolády na obyvatele a počet nositelů Nobelovy ceny na obyvatele v jednotlivých zemích? Ukážeme si, že korelace není totéž kauzalita, a vysvětlíme si, jak ji interpretovat správně. Zjistíme i, jak ověřit, zda je korelace skutečně statisticky významná, nebo zda máme jen co dočinění s náhodou.

Regrese a prognózování

Regresní analýza nám umožňuje pochopit vztah mezi různými proměnnými, odhalit, jak se vzájemně ovlivňují, a určit, co můžeme očekávat do budoucna. Ukážeme si proto, jak provést a interpretovat regresi v Excelu i jak dělat prognózy.

Testování hypotéz

Často máme o našich datech různé hypotézy a domněnky. Například že jedno oddělení je výkonnější než druhé. Jak ale statisticky prokázat nebo vyvrátit tyto hypotézy a jak odlišit vliv náhody od skutečných, systematických rozdílů? I to lze v Excelu snadno provést.

Grafy

Jeden graf vydá za tisíc slov. Proto si na závěr ukážeme, jak v Excelu tvořit základní i pokročilé grafy.