• Velmi praktické a jasné vysvětlení Power Query
  • Výborné
  • Líbily se mi praktické příklady, ochota lektora, řešení skutečných problémů, diskuse