Vývoj VBA

Nabízíme tvorbu aplikací v jazyce Visual Basic for Applications (VBA), který patří do prostředí Excelu. Při tvorbě řešení klademe důraz na komunikaci se zákazníkem tak, aby naše řešení přesně řešila potřeby zákazníků a přitom nebyla zbytečně komplikovaná. Běžně ve VBA vytváříme např.:

  • Soubory pro agregaci dat z různých zdrojů
  • Plánovače, harmonogramy
  • Aplikace pro zápis, třídění, filtrování dat

VBA se naopak příliš nehodí pro:

  • Rozsáhlá řešení s vysokými rozpočty
  • Webové aplikace
  • Aplikace mimo prostředí Excelu (nebo případně Accessu)