Kurz probíhá jak online, tak prezenčně v naší učebně.

Jste finanční analytik, účetní nebo manažer?

Pak dobře víte, že bez Excelu to nejde – tabulky v něm vytvořené používáte velkou část své pracovní doby.

Tenhle kurz je o tom, jak můžete svoji práci zkvalitnit a hlavně zrychlit.

Zaměříme se na klíčové věci:

 • kontingenční tabulky,
 • hlavní excelovské funkce
 • a také Power Query.

A příklady vybereme tak, aby se co nejlépe potkali s tím, co lidé ve financích nejčastěji používají.

Chcete mít tento kurz o dost levněji, navíc spolu s dalšími kurzy?

Pak potřebujete náš analytický balíček

Co si z kurzu odnesete kromě znalostí?

 • Kurzy nahráváme na video. Záznam pak dostanete ke stažení (když se účastníte online i když se účastníte prezenčně.
 • Také dostanete certifikát potvrzující Vaši účast na kurzu

Téma kurzu

Excelovské nástroje použité pro finance

Kontingenční tabulky pro řízení firmy:

 • Použití kontingenčních tabulek
 • Funkce pro analýzu dat a získávání informací pro rozhodování ve firmě
 • Kontingenční tabulky nad finančními výkazy
 • Power Pivot

Funkce které se obzvláště hodí:

 • SVYHLEDAT, XLOOKUP – propojování tabulek
 • SUMIFS, COUNTIFS
 • KDYŽ, IFS

Načítání informací do Excelu:

 • Základní načítání a úpravy textu, rozdělování do sloupců
 • Power Query a automatické úpravy dat při načítání
 • Práce s tabulkami staženými z firemních aplikací (SAP, účetní nebo logistické systémy…)

Manažerské a finanční grafy, výpočty a postupy

Výpočty zaměřené na ekonomiku, finance, plánování:

 • Paretova metoda
 • ABC analýza
 • Ganttův diagram
 • Časová hodnota peněz (úroková míra, splátka, délka splácení…)
 • Cash In a Cash Out
 • Současná a budoucí hodnota investice

Grafy a sledování trendů:

 • Trend a predikce v grafu
 • Chybové úsečky – porovnávání plánu a skutečnosti
 • Vyhlazení průběhu klouzavými průměry
 • Funkce FORECAST, LINTREND, LINREGRESE

Scénáře, citlivostní analýzy:

 • Scénáře a jejich výstupy
 • Hledání řešení (goal seek)
 • Analýza hypotéky
 • Analýza ukazatelů rentability ROA, ROE, ROB
 • Citlivostní analýza pro stanovení ceny a dosažení zisku