Power BI on-premises - Report Server

Report Server je prostředí pro publikaci reportů Power BI. 

Používají ho většinou velké firmy, které chtějí sdílet reporty ve vlastním prostředí a ne v cloudu PowerBI.

Na kurzu probíráme zvláštnosti tohoto prostředí - jeho konfiguraci a nastavení, publikaci a sdílení reportů, zvláštní typy reportů pro server a další.

O ostatních kurzech Power BI více tady

Termíny kurzu

Na kurz se můžete přihlásit v uvedených termínech. Tyto kurzy také nabízíme pro školení přímo ve firmách – pokud byste tedy chtěli proškolit zaměstnance Vaší firmy přímo u Vás, kontaktujte nás. V takových případech mohou být kurzy dle domluvy jakkoliv upravené.

Červen

21. 06. 2019
Power BI on-premises - Report Server
6 hodin
4 000 Kč (bez DPH)
Praha

Téma kurzu

Úvod

Prerekvizity a konfigurace Power BI Report Serveru

Licenční politika

Seznámení s nástrojem

Personalizace (branding)

Tvorba datových zdrojů

SQL Server

Analysis Services

Soubory – Access, Excel

Vytvoření datasetů

Reporty

Tvorba KPI

Upload hotových reportů do RS

Power BI reporty (Power BI Desktop RS)

Mobile reporty (Mobile Report Publisher)

Paginated reporty (Report Builder)

Publikování dlaždic z Paginated reportů do Power BI Services

Výhody a nevýhody jednotlivých řešení .

Další

Práce s plánovačem

History snapshots

Zabezpečení

Zapojení do praxe – práce s vlastními daty .