Praktické seznámení s Data Science

V kurzu se naučíte:

 • Ovládnout jazyk R - účinný nástroj pro vytěžení informací z dat
 • Zpracovat velké objemy dat
 • Vybrat vhodné modely v rámci Data Science a techniky pro konkrétní situace
 • Získat výsledky vhodné pro rozhodování ve firmě

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro uživatele, kteří si chtějí rozšířit obzory v oblasti Data Science, která je dnes klíčová pro všechny oblasti byznysu.

Pro koho není kurz určen

Kurz není vhodný pro uživatele, kteří běžně nepracují s Excelem nebo s obdobným programem nebo s databázemi.

Termíny kurzu

Na kurz se můžete přihlásit v uvedených termínech. Tyto kurzy také nabízíme pro školení přímo ve firmách – pokud byste tedy chtěli proškolit zaměstnance Vaší firmy přímo u Vás, kontaktujte nás. V takových případech mohou být kurzy dle domluvy jakkoliv upravené.

Listopad

23.11. 2017
Praktické seznámení s Data Science
6 hodin
3 000 Kč
Praha

Téma kurzu

Základní seznámení s jazykem R

 • Stažení a instalace R, Rstudia a packages
 • Načítání dat do prostředí R
 • Základní struktury v R (vectors, matrices, factors, data.frame, data.table, list)
 • Užitečné funkce při práci s R

Úvod do prediktivní analytiky

 • Co vlastně znamená Data Science a jak ji používat?
 • Jaké úlohy můžeme pomocí prediktivní analytiky řešit?
 • Principy a smysl prediktivní analytiky.

  

Jaké modely můžeme použít?

 • Existuje celá řada zajímavých modelů - od jednodušších (ZeroR, OneR, Naive Bayesian, Linear Regression, Logistic Regression) po složitější (Decision Tree, Random Forest). 

  

Jak modelovat?

Jak prakticky vybrat a sestavit model s dobrou predikcí - jak se vyvarovat nedoučení a nebo přeučení modelu?

  

Reporting a interpretace výsledků

 • Jak určit přesnost a kvalitu modelu?
 • Interpretace výsledků vrácených modelem
 • Vizualizace výsledků v R (package ggplot)