Následující podmínky se týkají elearningových kurzů, které na tomto webu nabízíme. Jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Všeobecné obchodní podmínky

Kdo jsme

 • ExcelTown, s. r. o.
 • IČ: 05341311
 • DIČ: 02123819
 • se sídlem: Hennerova 230/1, 150 00  Praha 5
 • kontaktní údaje:
 • e-mail: info@exceltown.com
 • telefon: 602 274 999
 • (dále jen „prodávající“)

Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese ExcelTown.com (dále jen „internetový obchod“).

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

Informace o nabízených kurzech a cenách

Informace o kurzech jsou uvedeny u jednotlivého kurzů v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu kurz za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku.

Zákaznický účet

Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu a k objednaným kurzům.

Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám nad rámec zakoupených služeb, ani kurzy jakýmkoliv způsobem sdílet dál, prodávat nebo zveřejňovat.

Prodávající může zrušit uživatelský účet a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Odstoupení od smlouvy

Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy odešle kupující prohlášení o odstoupení na info@exceltown.com.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Práva z vadného plnění

Prodávající zodpovídá kupujícímu, že prodávané kurzy správně fungují a nemají vady. Pokud by tomu tak nebylo, může nakupující odstoupit od smlouvy.

Reklamace a garance vrácení peněz za nákup elearningových kurzů

Reklamace

Koupené kurzy je možné reklamovat. Reklamace přijímáme na adrese info@exceltown.com, při reklamaci uveďte kontaktní údaje, abychom mohli reklamaci správně vyřídit.

V případě uznání reklamace dojde k neprodlenému vrácení peněz a k uzavření přístupu ke kurzům.

Garance vrácení peněz – nad rámec zákonných povinností

Opravdu nechceme mít nespokojené zákazníky. Takže pokud nebudete spokojeni s kurzem, který jste si koupili, a dáte nám o tom vědět nejpozději 14 dní po objednání, vrátíme Vám peníze. Stačí nás kontaktovat na info@exceltown.com a uvést kontaktní údaje a důvod nespokojenosti.

Peníze vrátíme pokud možno hned, ale nejpozději do 14 dní.

Vyhrazujeme si právo vrácení peněz odepřít v případě podezření na zneužití.

Informace o ochraně osobních údajů

Správce osobních údajů

Ochranu osobních údajů zajišťuje ExcelTown, s. r. o.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Informace, které nám sami poskytujete.

Zpracováváme osobní údaje, které nám Vy poskytnete. Zejména se jedná o údaje týkající se objednání služeb a jejich správu.

Osobní údaje, které zpracováváme automaticky

Jedná se o informace o chování návštěvníků našeho webu – např. IP adresa, datum a čas přístupu na naší webovou stránku, informace o vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení vašeho jazyka. Můžeme také zpracovávat informace o vašem chování na našich webových stránkách, tj. např. jaké odkazy na našich webových stránkách navštívíte. Informace o vašem chování na webu jsou však většinou anonymizované, a proto je nejsme schopni přiřadit konkrétnímu uživateli.

Proč shromažďujeme Vaše osobní údaje

Máme k tomu několik důvodů:

 • Abychom mohli zpracovat Vaši objednávku
 • Abychom o Vás jako o zákazník mohli pečovat, zodpovídat Vaše dotazy a řešit případné problémy.
 • Abychom Vám mohli, v případě že s tím budete souhlasit, nabízet zboží a služby relevantní pro Vás.
 • Řešení právních nároků. Např. při komunikaci ohledně reklamací, nezaplacených plateb atd. Případně i pro účely kontrol orgánů veřejné moci.

Předávání osobních informací třetím stranám

Údaje o platebních kartách zákazníků nemáme, ale v minimální nutné míře můžeme určité osobní údaje zákazníků zpřístupnit v rámci používání platební brány.

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme

Osobní údaje uchováváme po dobu trvání společného obchodního vztahu a maximálně sedm let potom. Pokud byste si nepřáli, abychom Vaše osobní údaje uchovávali, stačí napsat na info@exceltown.com a my je vymažeme.

Upozorňujeme, že některé údaje musíme uchovávat proto, že to nařizuje zákon – týká se to především účetních dokladů. Ty uchováváme, podle požadavků zákona, bez ohledu na Váš souhlas.

Zabezpečení osobních údajů

Pro zabezpečení osobních údajů používáme přísně nastavené procesy a pravidla. Datová komunikace probíhá šifrovaně a využívá běžné zabezpečovací technologie.

Přístup k osobním údajům

Chcete-li zjistit, které osobní údaje o Vás uchováváme, napište na info@exceltown.com a my Vám je po ověření Vaší totožnosti předáme.

Obdobně také můžete zažádat o výmaz nebo úpravu osobních údajů. Změnu nebo výmaz provedeme, pokud to není v rozporu s platnými právními předpisy.

Dodací a platební podmínky elearningových kurzů

Dodací podmínky

Kurzy jsou dodané tak, že zákazník obdrží přihlašovací údaje. Na jejich základě může přistupovat ke konkrétním kurzům, ke kterým tyto údaje platí, a využívat je pro vzdělávání.

Platební podmínky

Platba je realizována buď pomocí platební brány, nebo pomocí zálohové faktury.

Platba zálohovou fakturou

Uživatel objedná kurz, ExcelTown. Zákazník ji proplatí, ExcelTown mu zpřístupní kurzy. V případě reklamace nebo využití garance vrácení peněz se peníze vrací na účet, ze kterého přišly, případně na jiný podle dohody.

Platba pomocí platební brány

Kurzy je možné platit kartou online. V tom případě dojde k zpřístupnění kurzu hned po zaplacení.

Platba kartou

Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.

Platba bankovním převodem

Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz. 

 

Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky.

Online platby pro nás zajišťuje platební brána ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.