Kurz je určen pro všechny manažery, analytiky, obchodníky a všechny, kdo řeší promoční aktivity firmy. Na kurzu si řekneme, co a proč vyhodnocovat, navrhneme způsoby jak data vyhodnotit, společně si report nastavíme v Power BI a nakonec si vydefinujeme hlavní zjištění analýzy pro získání celkového pohledu na danou aktivitu.  

Aby to všechno dávalo ještě větší smysl, vše si budeme ukazovat na reálných datech konkrétní kampaně, jež vládne e-commerce světem - BLACK FRIDAY.

Zpracování dat, výpočty a tvorba grafů jsou na tomto kurzu realizovány v Power BI. Před kurzem je vhodné mít alespoň minimální zkušenost s Power BI, např z tohoto základního kurzu.

O ostatních kurzech Power BI více tady

Téma kurzu

Proč analyzovat a jak k analýze můžeme přistupovat

 • Proč vyhodnocovat promoční aktivity a co je cílem vyhodnocení
 • Co bychom si z analýzy měli odnést
 • Jakým způsobem budeme vyhodnocovat konkrétní kampaň Black Friday

Tvorba konkrétních výpočtů a dashboardů v Power BI

 • Příprava dat v Power BI
 • Dashboard s celkovým vyhodnocením kampaně dle základních ukazatelů + srovnání a vyčíslení on-top
 • Dashboard sledující prodejní data promovaného portfolia v kampani + srovnání a vyčíslení on-top
 • Základní výpočet ROI (Return on Investment) pro získání jednoduchého pohledu o ziskovosti kampaně + jak s ROI můžeme pracovat

Vyhodnocení dat

 • Jak číst v datech
 • Vydefinování si návazností mezi čísly a získání celkového pohledu na kampaň
 • Jasné a stručné shrnutí kampaně v bodech
 • Vydefinování si z čeho se poučit, na co dát pozor příště, co udělat stejně
 • Dává smysl v kampani pokračovat?