S tímto tématem se setkáte na našich kurzech ExcelTown.
Aktuálně: kurzy můžete absolvovat jak online, tak prezenčně.

Tento článek popisuje, jak měnit vlastnosti prvků “zvnějšku” – např. pomocí tlačítka.

Context v tomto smyslu funguje podobně jako proměnná – nicméně pouze v rámci jedné obrazovky.

Fungování si ukážeme na této aplikaci, kde jednotlivá tlačítka “zapínají” barvy semaforu.

Jak na to?

Do aplikace vložíme tři kolečka a tři tlačítka.

Pak jednotlivým kolečkům semaforu nastavíme vlastnost Fill názvem proměnné. Jinými slovy – napíšeme do nich jakýkoliv text bez uvozovek, který se tímto stane proměnnou.

Pak tlačítky a jejich OnSelect vlastností měníme hodnotu této proměnné. Např. toto tlačítko zapne první červené kolečko a ostatní vypne. Další tlačítka obdobně zapínají a vypínají další kolečka semaforu.

S tímto tématem se setkáte na našich kurzech ExcelTown.
Aktuálně: kurzy můžete absolvovat jak online, tak prezenčně.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude publikována.

*

smazat formulářOdeslat komentář