S tímto tématem se setkáte na našich kurzech ExcelTown.
Aktuálně: kurzy můžete absolvovat jak online, tak prezenčně.

Tento článek je o tom, jak ve vložené tabulce, která má odlišný způsob práce s odkazy, vytvářet absolutní odkazy.

Vyjdeme z této tabulky.

puvodni tabulka

Relativní odkazy v tabulce

Nejprve si ukážeme, jak udělat obyčejný odkaz. Klikneme např. do buňky E2, napíšeme “=” a klikneme do buňky A2.

V buňce se objeví:

=Table1[@[První sloupec]]

Pokud vzorec roztáhneme doprava, objeví se v další buňce:

=Table1[@[Druhý sloupec]]

a tak dále. Tedy odkaz se bude chovat jako běžný relativní odkaz, i když nevychází z pojmenované buňky, ale z názvu tabulky a názvu sloupce.

Absolutní odkazy v tabulce

Co kdybychom ale potřebovali zafixovat odkaz na první sloupec? Mimo tabulku bychom to udělali jednoduše dolarovými symboly, ty ale ve vložené tabulce nefungují.

Ve vložené tabulce musíme odkaz “zdvojit”. Tedy pokud je relativní odkaz takto:

  • =Table1[@[První sloupec]]

pak absolutní vypadá takto:

  • =Table1[@[První sloupec]:[První sloupec]]

Tento vzorec se při roztahování na další sloupce žádným způsobem nemění.

absolutni odkaz v tabulce

Jak se absolutním odkazům vyhnout?

Absolutním odkazům v tabulce je, naštěstí, možné se vyhnout. Stačí místo roztahování vzorečků nejprve zkopírovat první buňku (např. E2), pak označit buňky vpravo, a vložit. Na rozdíl od běžné “nevložené” tabulky se v našem případě “vložené” tabulky při kopírování a vložení odkazy kupodivu nemění.

bez roztažení

S tímto tématem se setkáte na našich kurzech ExcelTown.
Aktuálně: kurzy můžete absolvovat jak online, tak prezenčně.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude publikována.

*

smazat formulářOdeslat komentář