S tímto tématem se setkáte na našich kurzech ExcelTown.
Aktuálně: kurzy můžete absolvovat jak online, tak prezenčně.

Máme tabulku se vzorečkem. 

Úkolem je tento vzoreček roztáhnout až do určité řádky - např. do řádky 1000. (Pokud bychom chtěli roztáhnout jen do konce tabulky, je situace jednoduchá - viz tento článek).

puvodni tabulka

Jdeme do buňky s prvním vzorcem a zkopírujeme ji (např. Ctrl + C). Pak "do rohu" zapíšeme "D1000" a odentrujeme. Tím přeskočíme na buňku, kde má zápis končit.

vyber vzdalene bunky

Stiskneme Ctrl + Shift + šipka nahoru. Tím se vybere oblast až nahoru, k původní buňce. Stiskneme Ctrl + V - čímž do všech vybraných buněk vložíme vzorec.

hotovo