Příklad

Může se stát, že v Excelu potřebuji přepočítat určitou jednotku (metr, kalorii, atmosféru…) na jinou jednotku.

Návod

Takový problém mohu vyřešit tím, že si zjistím, jaký je mezi jednotkami poměr, a pronásobím čísla. Mohu to ale udělat i elegantněji – pomocí funkce CONVERT. Funkce CONVERT má takovouto syntaxi:

  • =CONVERT(číslo, které převádím; “jednotka, ze které převádím”; “jednotka, na kterou převádím”)

Např. pokud bych chtěl převést 5 dní na vteřiny, vypadá zápis takto:

=CONVERT(5;”day”;”sec”)

Výsledkem je číslo 432 000 Pokud nevíte, které jednotky (a související zkratky) je možné použít, poslouží Vám následující tabulka. Kromě jednotek také obsahuje přepočty řádů (kilo, mega, piko…).

Hmotnost Argument z nebo do
Gram “g”
Slug “sg”
Kilogram “kg”
Libra (britský měrný systém) “lbm”
U (jednotka atomové hmotnosti) “u”
Unce (britský měrný systém) “ozm”
Délka Argument z nebo do
Metr “m”
Míle “mi”
Námořní míle “Nmi”
Palec “in”
Stopa “ft”
Yard “yd”
Angstrom “ang”
Pica (1/72 in.) “Pica”
Čas Argument z nebo do
Rok “yr”
Den “day”
Hodina “hr”
Minuta “mn”
Sekunda “sec”
Tlak Argument z nebo do
Pascal “Pa” (nebo “p”)
Atmosféra “atm” (nebo “at”)
mm rtuťového sloupce “mmHg”
Síla Argument z nebo do
Newton “N”
Dyne “dyn” (nebo “dy”)
Libra “lbf”
Energie Argument z nebo do
Joule “J”
Erg “e”
Termodynamická kalorie “c”
Kalorie “cal”
Elektron volt “eV” (nebo “ev”)
Koňské síly za hodinu “HPh” (nebo “hh”)
Watthodina “Wh” (nebo “wh”)
Foot-pound “flb”
BTU “BTU” (nebo “btu”)
Výkon Argument z nebo do
Koňská síla “HP” (nebo “h”)
Watt “W” (nebo “w”)
Magnetismus Argument z nebo do
Tesla “T”
Teplota Argument z nebo do
Stupně Celsia “C” (nebo “cel”)
Stupně Fahrenheita “F” (nebo “fah”)
Stupně Kelvina “K” (nebo “kel”)
Objem kapaliny Argument z nebo do
Lžička “tsp”
Lžíce “tbs”
Fluid ounce “oz”
Šálek “cup”
Pinta (USA) “pt” (nebo “us_pt”)
Pinta (VB) “uk_pt”
Quart “qt”
Galon “gal”
Litr “l” (nebo “lt”)

 

Předpona Násobek Zkratka
exa 1E+18 “E”
peta 1E+15 “P”
tera 1E+12 “T”
giga 1000000000 G
mega 1000000 “M”
kilo 1000 “k”
hekto 100 “h”
deka 10 “e”
deci 0,1 “d”
centi 0,01 “c”
mili 0,001 “m”
mikro 0,000001 “u”
nano 0,000000001 “n”
piko 1E-12 “p”
femto 1E-15 “f”
atto 1E-18 “a”

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude publikována.

*

smazat formulářOdeslat komentář