S tímto tématem se setkáte na našich kurzech ExcelTown.
Aktuálně: kurzy můžete absolvovat jak online, tak prezenčně.

Tento článek je o funkci DATEDIF, která zjišťuje rozdíl dvou datumů.

Tato funkce v Excelu sice je k dispozici a funguje, ale je skrytá – není v seznamu funkcí ani v nápovědě. Podle některých zdrojů jsou důvodem soudní spory s IBM, ale nevím, jestli je to pravda.

Pokud bychom chtěli v Excelu spočítat rozdíl ve dnech, stačilo by data jednoduše odečíst operátorem mínus (-). Pokud bychom ale chtěli vidět, kolik celých měsíců mezi roky uplynulo (např. dvě měsíce v případě 70 dní), můžeme použít funkci DATEDIF.

Příklad:

 • V buňce A1 je datum: 20.2.2016
 • V buňce A2 je datum: 30.6.2020

Možné způsoby zápisu. Liší se druhým parametrem, kde definujeme, co se má odečítat.

 • =DATEDIF(A1;A2;”d”)
  Výsledkem bude počet dní mezi datumy, tedy číslo 1592.
 • =DATEDIF(A1;A2;”m”)
  Výsledkem bude počet celých měsíců mezi datumy, tedy číslo 52.
 • =DATEDIF(A1;A2;”y”)
  Výsledkem bude počet celých let mezi datumy, tedy číslo 4.
 • =DATEDIF(A1;A2;”md”)
  Výsledkem bude počet dní mezi datumy, ale bez zohlednění měsíců a let. Tedy v našem případě rozdíl dvacítky a třícítky, což je číslo 10.
 • =DATEDIF(A1;A2;”ym”)
  Výsledkem bude počet měsíců mezi datumy tak, že se ignorují roky a dny. V našem případě tedy 4, což je 6 bez dvou.
 • =DATEDIF(A1;A2;”yd”)
  Výsledkem bude počet dní, s ignorováním roků. Tedy jako by byly oba datumy v jednom roce.

datedif

Soubor s ukázkou ke stažení

S tímto tématem se setkáte na našich kurzech ExcelTown.
Aktuálně: kurzy můžete absolvovat jak online, tak prezenčně.