jednom z minulých článků jsme se seznámili s databázovými funkcemi.

Většina z nich funguje podobně jako funkce typu SUMIFS, COUNTIFS apod. (tedy použijí určitou agregující funkci nad položkami odpovídajícími filtru), jen se v nich jinak definují kritéria.

Existuje ale jedna databázová funkce, která se vymyká, a to funkce DZÍSKAT (anglicky DGET). Tato funkce neagreguje (nesčítá, neprůměruje, nepočítá) hodnoty, ale vybere jednu konkrétní hodnotu. Tedy její fungování je spíše podobné funkci SVYHLEDAT.

Příklad

Chci najít jméno zaměstnance, který je muž a pracuje v oddělení HR, v následující tabulce:

1 zadanix

Návod

Připravím si tabulku kritérií (více o nich v kapitole o rozšířených filtrech):

2 kriteriální tabulka (1)

A zapíšu funkci: =DZÍSKAT(A:E;”Jméno”;G1:H2)

3 zapis funkce

Prvním parametrem je umístění databáze, druhým parametrem označení sloupce který mě zajímá, a třetím parametrem tabulka kritérií.

Ve výsledku zjistím, že hledaným zaměstnancem je Karel:

4 vysledek

Pozor. Pokud funkce DZÍSKAT najde více hodnot odpovídajích filtru, vrátí chybovou hodnotu – narozdíl od funkce SVYHLEDAT, která vrátí první nalezenou hodnotu.

Funkci DZÍSKAT / DGET  můžeme také efektivně použít místo funkce SVYHLEDAT v případě, že chceme dohledávat podle více sloupečků. To umí SVYHLEDAT pouze s mezisloupečkem.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude publikována.

*

smazat formulářOdeslat komentář