Funkce EXP se počítá tak, že se konstanta “e” umocní na číslo, které je argumentem čísla.

Konstanta e je přibližně 2,7, přesněji: 2.71828182845904523536028747135266249775724709369995.

Tedy např. EXP(5) je e^5, což je přibližně 148. Funkce EXP je inverzní funkcí k funkci LN, takže např. EXP(LN(10)) vyjde zase 10. Funkce se zapisuje např. takto:

  • =EXP(5)

Graf funkce EXP vypadá takto: exp