Tento článek je o funkci FORECAST.ETS, která vrací předpovědi budoucích hodnot na základě historických časových řad a umožňuje tedy “předpovídat budoucnost”. Používá metodu exponenciálního vyhlazování, což znamená (podle mně, nestatistika), že váhy novějších hodnot jsou exponenciálně rostoucí oproti starším.

S touto funkcí úzce souvisí nástroj “List prognózy” – ten je vhodný především na grafické ztvárnění prognóz.

Funkce FORECAST.ETS je dostupná až od Excelu 2016.

V našem příkladu vyjdeme z této tabulky. V jednom sloupci jsou datumy, ve druhém hodnoty – například počty zákazníků prodejny.

hodnoty

Naším úkolem bude odhadnout, kolik zákazníků můžeme očekávat v určitý budoucí datum, např. 10.1.2016, v případě, že bude pořád platit stejný trend.

Zapíšeme funkci:

  • =FORECAST.ETS(A9;B2:B7;A2:A7)

Výsledkem bude číslo 290

Argumenty:

  • A9 – datum, pro který odhadujeme hodnoty
  • B2:B7 – historické hodnoty, jejichž vývoj sledujeme
  • A2:A7 – časová řada (nemusí být uspořádaná)
  • Sezónnost – čtvrtý, nepovinný argument obsahuje sezónnost. Tedy např. sedmičku pokud se jedná o denní data s týdenními cykly. Pokud zadáme nulu, žádná sezónnost se v datech nepředpokládá.
  • Dokončení dat – pátý, nepovinný argument definuje, jak se má zacházet s chybějícími hodnotami. Pokud nezadáme nic nebo zadáme jedničku, budou se chybějící hodnoty průměrovat aritmetickým průměrem z hodnot sousedních. V případě zadání nuly se chybějící hodnoty považují za nuly (což se myslím dá použít jen opravdu výjimečně).
  • Agregace – šestý, nepovinný argument dává na výběr ohledně toho, jak řešit situaci, kdy na jeden datum připadá více hodnot než jedna. Defaultně je nastavená nula, která hodnoty průměruje. Dají se ale (myslím, že jen výjimečně) použít i další funkce, viz nápověda.

zadaná funkce

Soubor s ukázkou ke stažení