Tento článek je o funkci FORECAST.ETS.STAT, která poskytuje statistické veličiny týkající se časových řad.

Tato funkce je dostupná od Excelu verze 2016.

Nejsem statistik, proto nemohu doplnit věcné vysvětlení výsledků.

Vyjdeme z dat, popisujících časovou řadu.

forecast.ets.stat

Funkce FORECAST.ETS.STAT má např. takovýto zápis:

 • =FORECAST.ETS.STAT(B:B;A:A;1)

Argumenty:

 • B:B – kde jsou hodnoty, které sledujeme
 • A:A – kde jsou datumy tvořící časovou osu
 • 1 příklad typu funkce, jedna až osm. Vysvětlení viz Microsoft:
  • Parametr Alfa
  • Parametr Beta
  • Parametr Gama
  • MASE
  • SMAPE
  • MAE
  • RMSE
  • Je zjištěna velikost kroku
 • Sezónnost – čtvrtý, nepovinný argument obsahuje sezónnost. Tedy např. sedmičku pokud se jedná o denní data s týdenními cykly. Pokud zadáme nulu, žádná sezónnost se v datech nepředpokládá.
 • Dokončení dat – pátý, nepovinný argument definuje, jak se má zacházet s chybějícími hodnotami. Pokud nezadáme nic nebo zadáme jedničku, budou se chybějící hodnoty průměrovat aritmetickým průměrem z hodnot sousedních. V případě zadání nuly se chybějící hodnoty považují za nuly (což se myslím dá použít jen opravdu výjimečně).
 • Agregace – šestý, nepovinný argument dává na výběr ohledně toho, jak řešit situaci, kdy na jeden datum připadá více hodnot než jedna. Defaultně je nastavená nula, která hodnoty průměruje. Dají se ale (myslím, že jen výjimečně) použít i další funkce, viz nápověda.

Soubor ke stažení je tady