Tento článek je o funkci FORECAST.LINEAR, která umožňuje dopočítávat hodnoty dle lineárních závislostí.

Je nástupcem funkce FORECAST od verze 2016, a funguje prakticky stejně. I verzi 2016 však zůstává FORECAST kvůli zpětné kompatibilitě.

V příkladu vyjdeme z těchto dat, která popisují závislost prodejů na výdajích na reklamu. Předpokládáme, že tato závislost bude lineární, a naším úkolem bude zjistit odhad prodejů při výdajích na reklamu ve výši 300 000.

forecast.linear

Funkce bude zapsaná takto:

  • =FORECAST.LINEAR(300000;C:C;B:B)
  • Výsledek bude 129,757

Argumenty:

  • 300 000 – hodnota nezávislé proměnné, pro kterou hledáme proměnnou závislou, resp. hodnota výdajů na reklamu, pro kterou  hledáme odhad prodejů.
  • C:C – sloupec se závislými hodnotami, v našem případě s prodeji
  • B:B – sloupec s nezávislými hodnotami, v našem případě s výdaji na reklamu

Soubor s ukázkou funkce FORECAST.LINEAR ke stažení tady