Při práci s Excelem se často dostaneme do situace, kdy nemáme hodnoty ve správných datových typech. Buď máme čísla špatně uložená jako texty, nebo naopak texty uložená jako čísla.

Pro převod z čísel na texty je možné použít funkci HODNOTA.NA.TEXT (v anglické verzi TEXT). Tato funkce má dva argumenty. Prvním je buňka s číslem které převádíme, tím druhým je formát původní buňky. Přesné vysvětlení tohoto druhého argumentu je k dispozici tady:

http://office.microsoft.com/cs-cz/excel-help/tri-zpusoby-prevodu-cisel-na-text-HA001136619.aspx

  • Výsledkem vzorce =HODNOTA.NA.TEXT(123,25;"0") bude 123.
  • Výsledkem vzorce =HODNOTA.NA.TEXT(123,25;"0,0") bude 123,3.
  • Výsledkem vzorce =HODNOTA.NA.TEXT(123,25;"0,00") bude 123,25.
  • Chcete-li zachovat pouze desetinná místa, která byla zadána, použijte vzorec =HODNOTA.NA.TEXT(A2;"General").
  • Tato funkce je vhodná také k převodům kalendářních dat na formátovaná data. Obsahuje-li buňka A2 datum 29. 5. 2003 a použijete-li vzorec =HODNOTA.NA.TEXT(A2;"d. mmmm rrrr"), dostanete 29. květen 2003.

Nejčastěji však používáme syntaxi s nulou.

  • =HODNOTA.NA.TEXT(A2;0)

Opačnou funkcí převádějící naopak text na číslo je funkce HODNOTA (anglicky VALUE). 

Je také třeba upozornit, že způsob uložení, který se řeší v tomto článku, není to samé, co formát buněk a čísla na texty a texty na čísla nemůžeme obvykle převádět samotnou změnou formátu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude publikována.

*

smazat formulářOdeslat komentář