S tímto tématem se setkáte na našich kurzech ExcelTown.
Aktuálně: kurzy můžete absolvovat jak online, tak prezenčně.

V Excelu se velmi často dostaneme do situace, kdy máme hodnoty uložené jiným způsobem než potřebujeme. Buď potřebujeme text, a máme číslo, nebo potřebujeme číslo, a máme text.

Typicky toto řešíme v situaci, kdy kvůli odlišným způsobům uložení ve dvou tabulkách nefunguje funkce SVYHLEDAT. Na této stránce je popsán převod textů na čísla, na této stránce je popsán převod čísel na texty.

Funkce HODNOTA je opravdu jednoduchá – má jen jeden parametr, a to text, který chceme převádět na číslo. Pokud je tedy v buňce A1 číslo uložené jako text, tak zápisem funkce:

  • =HODNOTA(A1)

vytvoříme číslo opravdu uložené jako číslo.

Je také třeba upozornit, že způsob uložení, který se řeší v tomto článku, není to samé, co formát buněk a čísla na texty a texty na čísla nemůžeme obvykle převádět samotnou změnou formátu.

Na čísla je také možné převádět jinak než funkcí – viz tento návod.  

O práci s texty a čísly a o jejich vzájemných převodech se učíme na těchto kurzech:

S tímto tématem se setkáte na našich kurzech ExcelTown.
Aktuálně: kurzy můžete absolvovat jak online, tak prezenčně.