Funkce LN určuje přirozený logaritmus čísla. Funkce LN je inverzní k funkci EXP, takže např. LN(EXP(55)) vyjde zase 55. Syntaxe funkce je jednoduchá, např.:
  • =LN(A1)
Graf funkce LN vypadá takto: ln