Funkce LN určuje přirozený logaritmus čísla.

Funkce LN je inverzní k funkci EXP, takže např. LN(EXP(55)) vyjde zase 55.

Syntaxe funkce je jednoduchá, např.:

  • =LN(A1)

Graf funkce LN vypadá takto:

ln