Funkce NEPŘÍMÝ.ODKAZ mění textový řetězec na odkaz. A to buď na odkaz definovaný souřadnicemi, nebo na odkaz definovaný názvem oblasti.

Definice souřadnic odkazu

Například zde:

indirect adresovani budek

Chci, aby uživatel v modrých buňkách zadával souřadnice buňky, ze které se má získat hodnota. V šedé buňce je pak vzoreček: =NEPŘÍMÝ.ODKAZ(CONCATENATE(F1;F2)) Tedy nejprve pomocí funkce CONCATENATE získám z textů "B" a "3" text "B3". Ten pak funkce NEPŘÍMÝ.ODKAZ převede na odkaz, a ve výsledku je osmička - hodnota z buňky B3.

Definice názvu oblasti

Funkce NEPŘÍMÝ.ODKAZ funguje i když je odkaz definovaný názvem oblasti. Například v tomto příkladu, si mohu dvě oblasti čísel pojmenovat "modrá" a "zelená".

2 adresovani oblast - definice oblasti

Pak je možné do růžové buňky napsat název oblasti a pomocí funkce suma vysčítat tu oblast, která je zapsaná.

3 definice oblasti hotova

Oba způsoby použití funkce NEPŘÍMÝ.ODKAZ jsem se snažil vysvětlit tak, aby bylo jasné, jak to funguje. Na druhou stranu - osobně jsem je myslím nikdy nepoužil a nezdá se mi to úplně praktické. Existuje ale jeden velmi zajímavý způsob použití funkce NEPŘÍMÝ.ODKAZ - a to pro vytváření kaskádových vybíracích menu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude publikována.

*

smazat formulářOdeslat komentář