S tímto tématem se setkáte na našich kurzech ExcelTown.
Aktuálně: kurzy můžete absolvovat jak online, tak prezenčně.

Existuje jedna funkce, která umožňuje odkazovat se na buňky nepřímo. Její fungování se popisuje docela složitě, ale na příkladě je to snad zřejmé. POSUN-OFFSET

  • V buňce I4 se odkazuji na buňku, která je od buňky B3 sedm řádků dolů a dva řádky doprava. Tedy prvním parametrem funkce je původní buňka, druhým parametrem je posun dolů (nebo nahoru při záporné hodnotě parametru) a třetím parametrem je posun doprava (nebo doleva při záporné hodnotě parametru).
  • V buňce I5 sčítám hodnoty buněk v určité oblasti. Jedná se o oblast, která začíná od buňky B3 (první parametr) dva řádky dolů a tři sloupce doprava (druhý a třetí parametr) a je velká dva krát dvě buňky (čtvrtý a pátý parametr). V tomto případě má funkce pět parametrů oproti třem parametrům v předchozím případě. V případě, že se odkazuji na oblast, musím funkci POSUN/OFFSET použít pouze jako "obalenou" v jiné agregační funkci. Tak, aby z celé oblasti mohlo vypadnout jen jedno číslo.

Je zřejmé, že tato funkce nemá žádné použití sama o sobě - v příkladu bych místo =POSUN(B3;7;2) mohl napsat =D10. Přínos funkce ale oceníme v případě, že se poloha odkazované buňky nějakým způsobem mění - a pak mohu např. z jiné buňky zadané jaké druhý nebo třetí parametr odkazovat, ze které buňky se hodnota bere. Funkce POSUN se používá například:

 

 

S tímto tématem se setkáte na našich kurzech ExcelTown.
Aktuálně: kurzy můžete absolvovat jak online, tak prezenčně.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude publikována.

*

smazat formulářOdeslat komentář