Existuje jedna funkce, která umožňuje odkazovat se na buňky nepřímo. Její fungování se popisuje docela složitě, ale na příkladě je to snad zřejmé. POSUN-OFFSET

  • V buňce I4 se odkazuji na buňku, která je od buňky B3 sedm řádků dolů a dva řádky doprava. Tedy prvním parametrem funkce je původní buňka, druhým parametrem je posun dolů (nebo nahoru při záporné hodnotě parametru) a třetím parametrem je posun doprava (nebo doleva při záporné hodnotě parametru).
  • V buňce I5 sčítám hodnoty buněk v určité oblasti. Jedná se o oblast, která začíná od buňky B3 (první parametr) dva řádky dolů a tři sloupce doprava (druhý a třetí parametr) a je velká dva krát dvě buňky (čtvrtý a pátý parametr). V tomto případě má funkce pět parametrů oproti třem parametrům v předchozím případě. V případě, že se odkazuji na oblast, musím funkci POSUN/OFFSET použít pouze jako “obalenou” v jiné agregační funkci. Tak, aby z celé oblasti mohlo vypadnout jen jedno číslo.

Je zřejmé, že tato funkce nemá žádné použití sama o sobě – v příkladu bych místo =POSUN(B3;7;2) mohl napsat =D10. Přínos funkce ale oceníme v případě, že se poloha odkazované buňky nějakým způsobem mění – a pak mohu např. z jiné buňky zadané jaké druhý nebo třetí parametr odkazovat, ze které buňky se hodnota bere. Funkce POSUN se používá například:

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude publikována.

*

smazat formulářOdeslat komentář