V následující tabulce je shrnuto, kdy použiji kterou sčítací, počítací nebo průměrovací funkci.

Co chci dělat Chci všechny hodnoty Chci jen hodnoty, které splňují určité kritérium Databázové funkce
Sčítat hodnoty z určitého sloupce SUMA / SUM SUMIFS DSUMA / DSUM
Počítat počet položek POČET2 / COUNTA (nebo POČET / COUNT pokud mě zajímají jen čísla) COUNTIFS DPOČET2 / DCOUNTA (nebo DPOČET / DCOUNT pokud mě zajímají jen čísla)
Průměrovat hodnoty z určitého sloupce PRŮMĚR / AVERAGE AVERAGEIFS DPRŮMĚR / DAVERAGE
Najít nejvyšší hodnotu MAX lze nahradit maticovým vzorcem DMAX
Najít nejnižší hodnotu MIN lze nahradit maticovým vzorcem DMIN

O tom, že používat funkce SUMIF, AVERAGEIF a COUNTIF nemá moc smysl více tady.