Tento článek je o funkci SUMIFS, která slouží pro vysčítávání podle kritérií.

V Excelu existuje také obdobná funkce SUMIF (bez “S” na konci). Ta je ale zastaralá, má omezenou funkcionalitu a od verze Excelu 2007 už nemá smysl SUMIF používat.

SUMIFS si vysvětlíme na této tabulce, která prezentuje seznam zaměstnanců firmy s uvedením oddělení, kde člověk pracuje, pobočky a také měsíčních prémií.

sumifs původní data

Naším prvním úkolem bude sečíst celkové prémie všech, kdo pracují v oddělení IT.

Zápis funkce bude vypadat takto:

=SUMIFS(D:D;B:B;”IT”)

Protože:

 • SUMIFS je název funkce
 • D je sloupec, kde jsou sčítaná čísla
 • B je sloupec, ve kterém jsou údaje o oddělení, kde zaměstnanec pracuje – podle tohoto sloupce budeme rozhodovat, které číslo ze sloupce D do výsledného součtu zahrneme
 • “IT” je oddělení, které ve sloupci B hledáme – tedy oddělení, které vysčítáváme

sumifs jedno kriítérium

Poznámka

Alternativou k funkci SUMIFS (a obdobným funkcím) jsou databázové funkce typu DSUM (česky DSUMA) a případně funkce SUBTOTAL.

Funkce DSDUM má proti SUMIFS jednu výhodu – umožňuje zadávat kritéria se vztahem Nebo. Tedy šlo by například sečíst dohromady ceny červených a modrých aut. To umí SUMIFS jen v kombinaci s funkcí SOUČIN.SKALÁRNÍ.

V Power Pivotu je alternativou funkce SUMIFS funkce SUMX.

Další příklady použití

Vícenásobné kritérium

Pokud bychom chtěli z tabulky zjistit celkové prémie všech lidí, kteří pracují v oddělení Provoz a v pobočce Praha, použijeme tento zápis:

 • =SUMIFS(D:D;B:B;”provoz”;C:C;”Praha”)

Protože:

 • D – sloupec, kde jsou čísla určená k sečtení
 • B – sloupec, kde jsou uvedena oddělení
 • “provoz” – konkrétní oddělení, které teď vysčítáváme
 • C – sloupec, kde jsou uvedeny pobočky
 • “Praha” – konkrétní pobočka, kterou teď vysčítávám

… další kombinace sloupců a konkrétních kritérií mohou následovat skoro do nekonečna.

sumifs dvě kritéria

Číselné kritérium

Pokud bychom chtěli z tabulky např. vysčítat jen mzdy těch, kteří měli prémie menší než 4600 Kč, zapíšeme vzorec takto:

 • =SUMIFS(D:D;D:D;”<4600″)

Protože:

 • D je sloupec, ze kterého vysčítáváme
 • D je ale současně i sloupec, podle kterého rozpoznáváme, jestli tohoto zaměstnance do součtu zařadit nebo ne
 • “<4600” je kritérium, které musí být ve sloupci D splněno, aby byly hodnoty zahrnuty

sumifs číselné kritérium

Kritérium dané částí textu

SUMIFS se dá použít i pokud bychom chtěli např. sečíst prémie všech zaměstnanců, jejichž jméno obsahuje písmeno “a”. Popis je uvedený ve zvláštním článku.

Příklad ke stažení

Uvedený příklad je možné si stáhnout tady:

sumifs.xlsx

Procvičení

FUnkci SUMIFS si můžete procvičit tady