V tomto návodu je popsáno, jak používat SVYHLEDAT / LOOKUP v případě, že se nemůžeme dotázat přímo do tabulky.

Ukázka úkolu je tady. Do sloupce B potřebuji doplnit, do kterého kontinentu patří příslušné město. Nemohu to ale udělat jednoduchou funkcí SVYHLEDAT – protože v zelené tabulce kontinenty nejsou a do červené se zase nemohu dotázat přes města.

puvodni tabulka

Jedním z řešení je použití dvou funkcí SVYHLEDAT v sobě. Nejprve jednou funkcí zjistíme, do které země město patří, a pak z výsledku tohoto vyhledání dohledáme, o který kontinent se jedná.

  • =SVYHLEDAT(SVYHLEDAT(A:A;D:E;2;0);G:H;2;0)

hotova tabulka

Poznámky:

  • Aby to fungovalo, musí být tabulky správně uspořádané. Tedy mezi první a druhou a mezi druhou a třetí tabulku musí být vazby 1:N nebo 1:1. Tedy pro jedno město mohu mít pouze jeden stát a pro jeden stát pouze jedno město.
  • V případě, že by sloupce ve druhé a třetí tabulce nebyly v pořadí, ve kterém je umí zpracovat SVYHLEDAT (tedy nejprve klíč a pak hledaná hodnota), můžeme použít kombinaci funkcí INDEX a POZVYHLEDAT / MATCH.
  • V Power Pivotu bychom si mohli nejprve vytvořit vazby mezi tabulkami a pak použít mnohem jednodušší zápis pomocí funkce RELATED, která funguje přes libovolný počet tabulek.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude publikována.

*

smazat formulářOdeslat komentář