Tento článek je o funkci SWITCH, která na základě určité hodnoty přiřazuje jinou hodnotu. 

Funkce SWITCH je v Excelu 2016 dostupná až zhruba od konce února 2016.

Funkce SWITCH například umožní přidat ke každému číslu měsíce (1,2,3…) správný název měsíce (leden, únor, březen…).

Pokud bychom měli číslo měsíce v buňce A2, pak zápis bude takovýto:

=SWITCH(A2;1;”leden”;2;”únor”;3;”březen”;4;”duben”;5;”květen”;6;”červen”;7;”červenec”;8;”srpen”;9;”září”;10;”říjen”;11;”listopad”;12;”prosinec”;”toto není číslo měsíce”)

switch

Protože:

  • SWITCH je název funkce
  • A2 je buňka, kde se vyskytuje číslo měsíce
  • 1 je první možnost
  • Leden má vyjít pokud je v buňce A2 tato první možnost, tedy 1
  • 2 je druhá možnost
  • Únor má vyjít, pokude je v buňce A2 tato druhá možnost, tedy 2
  • Posledním argumentem, nepovinným, je výsledek, který má vyjít, pokud se “nepotká” žádná z možností. Pokud tento argument nevyplníme a možnosti se opravdu nepotkají, vyjde chyba.

Poznámka:

  • Vstupy do funkce nemusí být čísla – mohou to být i texty
  • Úkol s měsíci uvedený v tomto článku by se dal elegantněji řešit vytvořením pomocné tabulky s měsíci a pak funkcí SVYHLEDAT nebo INDEX.
  • Pokud se výsledky nemají řídit konkrétní hodnotou, ale tvrzeními, je možné použít funkci IFS.

Soubor s použitou funkcí SWITCH je ke stažení tady