Tento článek je o funkci TYP. Tato funkce poskytuje informace o tom, jestli je v určité buňce číslo, text, logická hodnota, chyba, případně maticová hodnota. Tato funkce může být alternativou pro funkce JE.ČÍSLO, JE:TEXT nebo JE.CHYBHODN

V některých případech potřebujeme funkcí rozlišit, jaký datový typ je v buňce. Např. v následující tabulce potřebujeme rozpoznat datové typy prvních tří buněk.

typ - původní tabulka

Použijeme funkci TYP. Má pouze jeden argument, čímž je vyhodnocovaná buňka.

tabulka s funkcí

Výsledkem je číslo. Jednička pro číselnou hodnotu, dvojka pro text, čtyřka pro logickou hodnotu, šestnáctka pro chybu a případně šedesátčtyřka pro matici.