V Excelu od nepaměti existuje funkce A / AND, která ověřuje, jestli jsou všechny vstupní hodnoty pravdivé. Pak také existuje funkce NEBO / OR, která ověřuje, jestli je alespoň jeden ze vstupů pravdivý.

Od verze 2013 existuje také funkce XOR, která ověřuje, jestli jsou hodnoty unikátní.

Použití funkce XOR pro dva logické vstupy

Funkce XOR vrátí hodnotu NEPRAVDA v případě, že oba vstupy jsou PRAVDA (resp. 1) nebo NEPRAVDA (resp. 0). V opačném případě, tedy když je jedno PRAVDA a druhé NEPRAVDA, vrátí PRAVDA.
Jinak řečeno – funkce poskytuje odpověď na otázku, jestli jsou vstupní hodnoty různé.
xor_dva_operatory

Použití funkce XOR pro tři a více logických vstupů

Při více argumentech než dvou je výstupem PRAVDA v případě, že počet vstupů PRAVDA je lichý. Neptejte se mě ale, k čemu se toto dá využití 🙂
xor_vice_operatoru

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude publikována.

*

smazat formulářOdeslat komentář