S tímto tématem se setkáte na našich kurzech ExcelTown.
Aktuálně: kurzy můžete absolvovat jak online, tak prezenčně.

Tvořit graf není obecně těžké. Někdy ale potřebuji vytvořit zvláštní typ grafu, který mi vyjadřuje závislost mezi dvěma hodnotami. Přičemž hodnoty na ose x nejsou číselně stejně daleko od sebe. Např. v této tabulce mám zachycené tržby firmy za některé roky, a chci z toho udělat graf:

Screenshot - 5_31_2012 , 5_59_14 PM

Problém je, že mám data pouze za některé roky. Pokud bych udělal standardní graf jiného typu než X Y, dostal bych takovýto výsledek:

Screenshot - 5_31_2012 , 5_59_14 PM (1)

Ten ale podává zkreslené informace – zdá se, jako by nárust hodnot (tržeb) nebyl plynulý, ale byl by v něm určitý (falešný) “zub”.

Návod

Když použiji graf typu X Y (je to jeden z možných běžně použitelných typů) s body protaženými čárou, vypadá výsledek pro stejná data takto:

Screenshot - 5_31_2012 , 5_59_14 PM (2)

Všimněte si, že na rozdíl od prvního vystihuje situaci správně. Je důležité uvědomit si, že graf typu X Y může mít v hodnotách osy x pouze čísla.

Graf typu x y (scatter plot) může být prvním krokem při hledání závislostí mezi dvěma řadami hodnot v lineární i nelineární regresi.

Pro návod na obdobný graf v Power BI klikněte zde.

S tímto tématem se setkáte na našich kurzech ExcelTown.
Aktuálně: kurzy můžete absolvovat jak online, tak prezenčně.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude publikována.

*

smazat formulářOdeslat komentář