S tímto tématem se setkáte na našich kurzech ExcelTown.
Kurzy se standardně konají, se zajištěním potřebných hygienických opatření.

Tvořit graf není obecně těžké. Někdy ale potřebuji vytvořit zvláštní typ grafu, který mi vyjadřuje závislost mezi dvěma hodnotami. Přičemž hodnoty na ose x nejsou číselně stejně daleko od sebe. Např. v této tabulce mám zachycené tržby firmy za některé roky, a chci z toho udělat graf:

Screenshot - 5_31_2012 , 5_59_14 PM

Problém je, že mám data pouze za některé roky. Pokud bych udělal standardní graf jiného typu než X Y, dostal bych takovýto výsledek:

Screenshot - 5_31_2012 , 5_59_14 PM (1)

Ten ale podává zkreslené informace - zdá se, jako by nárust hodnot (tržeb) nebyl plynulý, ale byl by v něm určitý (falešný) "zub".

Návod

Když použiji graf typu X Y (je to jeden z možných běžně použitelných typů) s body protaženými čárou, vypadá výsledek pro stejná data takto:

Screenshot - 5_31_2012 , 5_59_14 PM (2)

Všimněte si, že na rozdíl od prvního vystihuje situaci správně. Je důležité uvědomit si, že graf typu X Y může mít v hodnotách osy x pouze čísla.

Graf typu x y (scatter plot) může být prvním krokem při hledání závislostí mezi dvěma řadami hodnot v lineární i nelineární regresi.

Pro návod na obdobný graf v Power BI klikněte zde.

S tímto tématem se setkáte na našich kurzech ExcelTown.
Kurzy se standardně konají, se zajištěním potřebných hygienických opatření.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude publikována.

*

smazat formulářOdeslat komentář