Tento článek je o tom, jak vytvářet v Excelu histogram (graf popisující četnosti) pomocí kontingenčních tabulekO histogramech obecně je jiný článek.

Vytvoříme histogram, který popíše rozdělení bodů v této třídě studentů, kteří psali test, a dostali z něj určitý počet bodů.

původní tabulka

Nejprve vložíme kontingenční tabulku. V ní vložíme Počet bodů do řádkových polí a cokoliv (např. jméno studenta) do hodnot.

první kontingenční tabulka

Tím se ke každé hodnotě, která se v tabulce u počtu bodů vyskytuje, přiřadí počet studentů, kteří takového počtu bodů dosáhli. Např. sedmi bodů dosáhli dva studenti.

To ale není přesně to, co potřebujeme - údaje jsou zatím příliš rozdrobené a rádi bychom je sdružili do intervalů. 

Klikneme tedy do jednoho z čísel v tabulce a pak jdeme na Analýza / Seskupit pole a nastavíme interval, jehož délka je pro nás zajímavá (v tomto příkladu např. 2). Začátek a konec se většinou nastaví automaticky správně.

přírůstek

V tabulce se pak samy vytvoří intervaly. V tabulce ještě vytvoříme kontingenční graf.

hotový histogram

A to je vše, histogram je hotov. Obdobný postup se dá použít při seskupování časových nebo datumových úseků.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude publikována.

*

smazat formulářOdeslat komentář