Tento článek je o tom, jak vytvářet kontingenční grafy, tedy grafy založené na kontingenčních tabulkách.

Vytvářet kontingenční grafy je jednoduché. Dokonce v určitém smyslu jednodušší než vytvářet běžné grafy

Kontingenční graf můžeme vložit buď přes kartu Vložit, nebo, jako v našem případě, přes tlačítko na kartě Analýza (tato karta se zobrazí poté, co klikneme do kontingenční tabulky).

vložení grafu

V následujícím dialogu vybereme jeden z typů grafů a potvrdíme.

výběr typu grafu

Graf je vložený.

vložený graf

To je vše co se týká vložení, nicméně rád bych zmínil ještě pár poznámek.

  • Graf je vždy přesně stejně strukturovaný (řádky, sloupce, hodnoty…) jako tabulka. Tím, že se upraví jedno, se upraví i druhé. Jen v případě grafu jsou řádková pole nazvaná Osa (Kategorie) a sloupcová pole jsou nazvaná Legenda (Řady). 
  • To, co je v řádkových polích (resp. Osa) a ve sloupcových polích (resp. Legenda) je možné snadno prohodlit tlačítkem Zaměnit řádek za sloupec v kartě Návrh. 
    zaměnit řádek za sloupec
  • Z toho plyne, že z jedné kontingenční tabulky není možné mít dva různě strukturované grafy. (Např. v jednom členit podle jmen a ve druhém podle pracovních činností). Není ale problém takový požadavek řešit tím, že se nad jedněmi daty udělají dvě kontingenční tabulky a z každé z nich jedne graf. Takovou skupinu tabulek / grafů je pak možné ovládat jedním společným filtrem nebo průřezem.
  • Šedá funkční pole v kontingenčním grafu obvykle nevypadají moc dobře. Je možné snadno je odstranit pokud na jedno z těchto polí klikneme pravým tlačítkem a vybereme “Skrýt všechna tlačítka polí v grafu”.
    skrýt seznam polí
  • Některé typy grafů není možné vytvořit z kontingenční tabulky. Nepříjemné je to například u grafu typu X Y bodový, který se používá pro popis číselných závislostí. Přitom v principu by tento graf v kontingenční tabulce fungovat mohl – pokud bychom do řádkových polí dali číselnou proměnnou.

1 Komentář

  1. Prosím Vás a jak bych vložil do kontingenčního grafu další datovou řadu, a to “celkový součet”, tj řadu, která je v KT defaultně automaticky (poslední sloupec)?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude publikována.

*

smazat formulářOdeslat komentář