Uvod

Tato příručka vznikla jako kompilace návodů týkajících se kontingenčních tabulek z webu www.vyuka-excelu.cz. Některé kapitoly na sebe tedy nemusí přesně navazovat nebo nemusí být úplně konzistentní, originální texty je možné najít přímo na www.exceltown.com.

Tuto příručku je možné používat pro soukromé účely, není ale možné ji dále sdílet.

Stáhnout