Uvod

Tato příručka vznikla jako kompilace návodů týkajících se kontingenčních tabulek z webu www.vyuka-excelu.cz. Některé kapitoly na sebe tedy nemusí přesně navazovat nebo nemusí být úplně konzistentní, originální texty je možné najít přímo na www.vyuka-excelu.cz.

Tuto příručku je možné používat pro soukromé účely, není ale možné ji dále sdílet.

Stáhnout