Tento script uloží do proměnné hodnotu z buňky A1:

  • function main(workbook: ExcelScript.Workbook) {
      // Get the active worksheet.
      let myvariable = workbook.getActiveWorksheet().getRange("A1").getValue();
      console.log(myvariable);
    }

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude publikována.

*

smazat formulářOdeslat komentář