Příklad

Potřebuji zjistit, jaká je závislost mezi dvěma soubory hodnot na sobě lineárně závislých. Jinými slovy jak přesně závisí proměnná y na proměnné x. Ještě jinými slovy potřebuji doplnit parametry a, b do vzorce y = ax + b.

Návod

Použiji funkce INTERCEPT a SLOPE, případně FORECAST.

Funkce INTERCEPT mi vypočte parametr b a funkce SLOPE vypočte parametr a. Funkce FORECAST spočte současně INTERCEPT a SLOPE, vezme v úvahu určitou hodnotu nezávislé proměnné (x) a jejím výsledkem je hodnota závislé proměnné (y).

Takto vypadá zadání (s grafem):

lineární regrese v excelu

 • Zápis funkce SLOPE (zjišťující parametr a):
  =SLOPE(B2:B7;A2:A7)
 • Zápis funkce INTERCEPT (zjišťující parametr b):
  =INTERCEPT(B2:B7;A2:A7)
 • Zápis funkce FORECAST (zjišťující rovnou y podle x):
  =FORECAST(10;B2:B7;A2:A7) V mém případě je hodnotou x, pro kterou chci spočítat y, číslo deset
  (Od verze Excelu 2016 je funkce FORECAST nahrazena obdobnou funkcí FORECAST.LINEAR. FORECAST ale zůstává kvůli zpětné kompatibilitě.)

U SLOPE i u INTERCEPT platí, že prvním parametrem je odkaz na proměnné y a druhým parametrem odkaz na proměnné x. 

Výsledná informace tedy je, že y závisí na x vztahem y = 5,23*x + 83,23.

Jinými slovy – =FORECAST(10;B2:B7;A2:A7) bude vracet stejné výsledky jako =INTERCEPT(B2:B7;A2:A7)+SLOPE(B2:B7;A2:A7)*10.

1 Komentář

 1. Dobrý den,

  chtěla bych se zeptat, proč ve Vašem případě je to x 10?

  Děkuji za odpověď

 2. To je jen příklad. Můžeme si vybrat libovolné x a pak k němu pomocí funkce Forecast (nebo Intercept a Slope) dopočítat příslušné y.

 3. Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak se vypočítají krajní body lineární přímky. Děkuji

 4. Jak to přesně myslíte? Přímka z definice žádné konce nemá 🙂

 5. Dobrý den, zajímalo by mě, jak by se postupovalo jestliže známě číselnou řadu pro X i Y. Chceme vědět jejich vztah a zároveň odhadnout budoucí vývoj. Respektive jaké číslo dodat, ve Vašem případě 10.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude publikována.

*

smazat formulářOdeslat komentář